Kabinet: Gevolgen marktwerking systematisch in kaart brengen

Den Haag – De Rijksoverheid gaat voortaan in wetsvoorstellen over marktwerking systematisch de gevolgen voor de samenleving opnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de betaalbaarheid, de kwaliteit, de toegankelijkheid, de efficiëntie van de dienstverlening en de werkgelegenheid. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd.

Uitgangspunt is dat marktwerking geen doel op zich is, maar een middel om een goede publieke dienstverlening beschikbaar en betaalbaar te houden. Bij beslissingen hierover moet rekening worden gehouden met verschillende belangen. Daarom wil het kabinet dat in wetsvoorstellen over marktwerking opgenomen wordt welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de consument en voor de werknemer. Marktwerking is alleen wenselijk als de kwaliteit voor de consument is gewaarborgd, er voldoende toegang is tot de dienstverlening en het voor de consument betaalbaar blijft. Ook andere belangen moeten worden meegenomen zoals werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid, leveringszekerheid en milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad