Brabant wil meer binnenvaart

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant wil door gebruik te maken van een subsidieregeling van het rijk, de binnenvaart nog aantrekkelijker maken voor goederenvervoer. Met extra geld van het rijk én een extra provinciale bijdrage van € 2 miljoen, wil zij o.a. aanlegkades verlengen, havens uitbaggeren en toegangswegen verbeteren. De provincie beschouwt het vervoer via het water als een kansrijke manier om het wegennet te ontlasten.

Het rijk heeft eind 2007 aangegeven € 62 miljoen ter beschikking te stellen voor regionale infrastructuur van binnenhavens en vaarwegen in heel Nederland. Brabant heeft al tientallen miljoenen geïnvesteerd in kanalen zoals de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal en hoopt 10% van de regeling (€ 6 miljoen) binnen te slepen.

Gedeputeerde Cora Steffens-van Nieuwenhuizen hoopt veel gemeenten te kunnen overtuigen van het belang van binnenhavens. “Een goed functionerend vaarwegennetwerk is cruciaal om te voorkomen dat ons Brabantse weggenet verder dichtslibt. Het water biedt vele kansen”.

Voor de langere termijn heeft de provincie ook ambities. Zo zou de Zuid-Willemsvaart van Veghel tot aan het Wilhelminakanaal aangepakt moeten worden. En de provincie wil een Ruit van Vaarwegen realiseren: het deel van het Wilhelminakanaal van de Zuid-Willemsvaart tot aan het Beatrixkanaal zou geschikt gemaakt kunnen worden voor zogenaamde klasse IV schepen. Dit geldt ook voor het Wilhelminakanaal van de vernieuwde sluis III tot en met Tilburg-Loven.

De groeiprognoes van goederenvervoer over de weg laten een stijging van 70% zien in 2020 (ten opzichte van 2006). Ook de binnenvaart zal in 2020 sterk zijn toegenomen met naar verwachting 67% (ten opzichte van 2006). Dit betekent dat er in 2020 circa 250 miljoen ton goederen vervoerd zal gaan worden (exclusief vervoer door Brabant) en dat daarvan circa. 55 miljoen ton over het water vervoerd wordt via de Brabantse kanalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant