Ministerraad: Meer belastingvoordeel voor milieubewuste automobilist

Den Haag – De motorrijtuigenbelasting op zuinige auto’s halveren, een lagere motorrijtuigenbelasting voor aardgasauto’s, een tussencategorie van 20 procent in de bijtelling voor zuinige leaseauto’s en de BPM geleidelijk omzetten van een belasting op catalogusprijs naar een belasting op CO2-uitstoot. Dat zijn onder meer de voornemens die staatssecretaris De Jager wil bespreken met Tweede Kamer, zo schrijft hij in de Vergroeningsbrief die in de ministerraad is besproken en vastgesteld. De plannen zijn onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel. Hierbij staat voorop dat de totale belastingopbrengst gelijk blijft; er is geen sprake van lastenverzwaring.

MRB-verlaging zeer zuinige auto’s en aardgasauto’s

De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s wordt gehalveerd. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van aardgasauto’s stimuleren. Om die reden bestaat er vanaf 2007 al een gunstige fiscale behandeling van aardgas als motorbrandstof. Daarnaast wordt overwogen het MRB-tarief voor aardgasauto’s te verlagen tot het niveau van benzineauto’s. De MRB voor aardgasauto’s is nu gelijk aan dat van lpg-auto’s met een G3 installatie.

Bijtellingcategorie van 20 procent voor zuinige leaseauto’s

De lage bijtelling van 14 procent voor zeer zuinige leaseauto’s die dit jaar is ingevoerd is erg succesvol. Voor veel leaserijders blijkt de stap naar een zeer zuinige auto nog groot. Om deze autorijders toch te stimuleren tot de keuze van een zuinige auto, wordt een tussencategorie van 20 procent bijtelling geïntroduceerd. In deze categorie vallen benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer en dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer.

BPM gedurende afbouw naar absolute CO2-uitstoot

De BPM, de aanschafbelasting bij aankoop van een auto op basis van de catalogusprijs, zal in een aantal jaar worden omgezet in een heffing op uitstoot van CO2. Stapsgewijs zal de grondslag catalogusprijs worden afgebouwd en de grondslag CO2 toenemen totdat er alleen nog maar wordt geheven op CO2-basis. Vanaf 2009 zullen de zuinigste auto’s al zijn vrijgesteld zijn van BPM. Er zal een progressief tarief worden gebruikt om kopers van grotere onzuinige auto’s ook te prikkelen een zuinige auto aan te schaffen.

Naast CO2 zal de heffing ook een fijnstof -en NOx -component hebben. Het meenemen van de NOx-uitstoot zal een extra positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Kampeerauto’s valllen net als in 2008 ook in 2009 buiten de CO2-toeslag.

Vereenvoudiging verpakkingenbelasting

Gebleken is dat de uitvoering van de verpakkingenbelasting op bepaalde punten complex kan zijn. Daarom worden in de vergroeningsbrief maatregelen ter vereenvoudiging voorgesteld. Tevens wordt met VNO/NCW bezien welke verdere vereenvoudigingen mogelijk en nodig zijn om de administratieve lasten van deze nieuwe belasting te minimaliseren. Bekeken wordt op welke wijze de administratie van de verpakkingenbelasting beter kan worden gekoppeld aan bestaande gegevens uit de bedrijfsadministratie. In juli zullen de resultaten inclusief een verbetering van de uitvoering, naar de Kamer worden gestuurd. Belastingplichtigen die niet in staat zijn om voor 1 juli de eerste globale schattingsopgaaf over het jaar 2008 in te dienen kunnen dit uit stellen tot 1 oktober.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onderzoek CPB naar effecten van omzetting BPM in kilometerprijs

Analyse progressieve BPM afhankelijk van absolute CO2

In opdracht van het Ministerie van Financiën is door CE Delft onderzocht wat de CO2-effecten zijn van de omzetting van de BPM van de huidige cataloguswaarde naar een CO2-systematiek waarbij de CO2-toeslag progressief afhangt van de CO2-emissies van de nieuw aan te schaffen personenauto. De gehele analyse is beschikbaar via de website van CE Delft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Financiën