Symposium Verlokken en Verleiden in Mobiliteit

Op dinsdagmiddag 20 mei 2008 organiseerden Movinnio, Transumo, Wegen naar de Toekomst en DHV het symposium over mobiliteit en verschillende vormen van beprijzen en belonen. De vraag die centraal stond in alle presentaties en discussies is ‘Hoe kan het prijsinstrument worden ingezet voor gedragsbeïnvloeding?’ Allerlei verschillende vormen van inzet van het prijsinstrument bieden kansen op nieuwe markten en hebben de potentie om, mits goed toegepast, het innovatieve vermogen van de mobiliteitssector sterk te stimuleren. De sleutelwoorden zijn: duurzaamheid, individualisering van dienstverlening en gedragsbeïnvloeding. Het symposium streefde ernaar om verschillende werelden bij elkaar te brengen. Enerzijds om overzicht te bieden, maar vooral ook om elkaar te inspireren en nieuwe verbindingen te kunnen maken.

Ondanks de erg slechte bereikbaarheid van Utrecht centrum die dag waren er 97 deelnemer (van de oorspronkelijke 167 aanmeldingen). Die middag lag Utrecht CS plat door een storing, staakten de spoorwegen in België en de streekbussen/sneltram in Nederland/Utrecht en stonden er lange files op de A2 en A12 rond het middaguur. Bizar?

De presentaties

– John Pommer (DHV), Programma en stellingen

– Geertje Schuitema (Rijksuniversiteit Groningen), Psychologie van beprijzen in het verkeer

– Willem de Jager (Rabobank Nederland), Belonen op de weg

– Arjen Klut (Inspectie Verkeer en Waterstaat), Tariefdifferentiatie luchtvaart

– Aldert Gritter (Prorail), Sturen met gebruiksvergoeding spoor

– Johan Gille (ECORYS), Beprijzen voor havens en binnenvaart

– Astrid Sluis (Gemeente Apeldoorn), Verblijfsheffing in Apeldoorn

U vindt de presentaties op de website van Movinnio

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movinnio