Jaarbericht ProRail 2007

Groei spoor vraagt gezamenlijke inspanning

* Prestaties ProRail in 2007 verder verbeterd

* Benchmark: ProRail in Europese top

* Gezamenlijke inspanning voor groei op het spoor is nodig

Spoorbeheerder ProRail heeft haar prestaties in 2007 verder verbeterd. Er reden meer treinen dan ooit, het aantal vervoerders is weer toegenomen, het onderhoud is efficiënter geworden en het aantal storingen gedaald. Uit een internationale benchmark blijkt dat de prestaties van het Nederlandse spoor tot de top van Europa horen. Dit maakte ProRail op donderdag 29 mei 2008 bekend tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2007.

Volgens bestuursvoorzitter Bert Klerk was 2007 een jaar waarin ProRail een sterke vooruitgang heeft geboekt. ‘We liggen op de juiste koers en zijn klaar voor de volgende stap. De ambities zijn helder: ProRail wil graag haar bijdrage leveren aan de maatschappelijke wens om meer reizigers en goederen te vervoeren per spoor en Nederland bereikbaar en in beweging te houden.”

Ook financieel was 2007 een gezond jaar: de totale bedrijfslasten kwamen 10 procent lager uit dan in 2006 tegenover 7% groei van het treinverkeer. In een internationale benchmark zijn de prestaties van ProRail vergeleken met die van onder andere Duitsland, Engeland en Zwitserland. Daaruit blijkt dat ProRail op onder meer veiligheid, benutting en beschikbaarheid van het spoor tot de top van Europa behoort.

Robuust

Het aantal storingen is in 2007 verder afgenomen en deze trend zet zich ook in 2008 voort. Bert Klerk signaleert een afnemende maatschappelijke acceptatie hiervan: ‘Ook al gaat het ieder jaar beter op het spoor, dit wordt door de buitenwereld niet altijd als zodanig ervaren. De trein wordt steeds belangrijker en reizigers eisen een hoge kwaliteit. ProRail werkt continu aan maatregelen om het spoor robuust en minder storingsgevoelig te maken. Samen met vervoerders gaat ProRail ondermeer reisinformatie op stations en in treinen verbeteren en extra services bieden aan reizigers bij verstoringen.

Dilemma

Klerk voorziet dat Nederland de komende jaren te maken krijgt met een groeiend dilemma. “Het aantal treinen groeit gestaag en daarmee de behoefte aan onderhoud. De maatschappelijke eisen voor beschikbaarheid worden steeds hoger en de reiziger wil geen last hebben van onderhoud. De goederenvervoerders rijden juist vooral in de nacht en de aannemers hebben grote moeite om gespecialiseerde vakmensen in deze arbeidsmarkt te krijgen voor werk dat steeds meer en meer ‘s nachts plaatsvindt. Wij blijven er alles aan doen, maar dit dilemma kunnen wij niet alleen oplossen. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van vervoerders, overheden, werkgevers, werknemers en reizigersorganisaties. Hiervoor zullen wij binnenkort het initiatief nemen.”

Groei

ProRail zet de komende jaren in op het verder vergroten van de capaciteit. Doel is in 2012 spoorboekloos reizen mogelijk maken en de ambitie van het kabinet van 5% groei per jaar te realiseren. De spoorsector zal nog voor de zomer aan de minister aangeven hoe dit kan worden gerealiseerd. Verder neemt ProRail voor de dienstregeling van 2009 een aantal maatregelen om extra capaciteit te creëren en onderzoekt samen met NS op het traject Amsterdam – Eindhoven als eerste spoorboekloos reizen in te voeren.

Meer informatie
U vindt de Factsheet Benchmark, het Jaarbericht 2007 en het Financieel Jaarverslag 2007 op de website van ProRail

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail