Haven Amsterdam: Groei zet ook door in eerste kwartaal 2008

Jaarverslag Haven Amsterdam: 2007 was opnieuw een goed havenjaar!

Het jaarverslag 2007 van Haven Amsterdam is verschenen. Met de titel “Ook van jou” borduurt het jaarverslag voort op de opvallende tattoocampagne die Haven Amsterdam vorig jaar is gestart. In het verslag wordt ook vooruit gekeken naar de toekomst waarin de tweede zeesluis een belangrijke rol speelt. Het verslag wordt geïllustreerd door interviews met ondernemers en Amsterdammers.

Hans Gerson, algemeen directeur van Haven Amsterdam, is zeer tevreden met de behaalde resultaten in 2007.” Het jaarverslag ziet er goed uit en is prettig te lezen. Ik heb me zelfs in het kader van onze campagne met een schalkse tattoo laten portretteren. De komende jaren zal de haven zich inzetten op intensivering en een betere benutting van de huidige bedrijfsterreinen. Ondanks deze inspanning zal met een geschatte groei van 5% per jaar de overslag verdubbelen naar 125 miljoen ton in 2020. Essentieel is dat een beslissing over de bouw van een tweede grote sluis door het rijk wordt genomen.”

Wethouder Freek Ossel kijkt met genoegen terug op de mooie cijfers van Haven Amsterdam in 2007. “De haven van Amsterdam is een sterke banenmotor. We proberen de steeds groeiende vraag vanuit het havenbedrijfsleven naar werknemers een stimulans te geven. Voorbeeld is de in 2007 opgerichte Haven en Logistiek College in Amsterdam-West. Via deze opleiding zullen jaarlijks circa 500 leerlingen in de haven en de logistiek aan het werk gaan. Ik verwacht dat de werkgelegenheid in de haven de komende jaren zal groeien. Dat de overslag in de Amsterdamse haven blijft groeien, is niet alleen goed voor het havenbedrijfsleven, maar voor alle Amsterdammers. Haven Amsterdam maakte in 2007 ruim 46 miljoen winst, die volledig ten goede komt aan Amsterdam en zijn inwoners ”.

Eerste kwartaal 2008

De groei van Zeehavens Amsterdam zet ook door in het eerste kwartaal van 2008. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007 nam de groei in de Amsterdamse zeehavens, bestaande uit Velsen/IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam, toe van 21,8 miljoen ton tot 22,5 miljoen ton. Een groei van 2,7%.

De grootste groei zat in de olieproducten. Deze nam toe van 5,9 miljoen ton naar 6,8 miljoen ton.

Een daling was in het eerste kwartaal te zien in de kolensector. Deze daalde van 5,8 miljoen ton naar 5,1 miljoen ton. Een daling van 12,4%.

Haven van Amsterdam

De Amsterdamse haven groeide in het eerste kwartaal van 16,8 miljoen ton tot 18,1 miljoen ton. Een groei van 7,6%

De groei in olieproducten nam toe met 16,9% en steeg van 5,9 miljoen ton naar 6,8 miljoen ton. Ook de overslag in ro/ro steeg fors met 43,3%.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam