Infrabel investeert in spoor Belgische havens: Sea Rail

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, investeert fors in de uitbreiding van een competitieve en aangepaste spoorinfrastructuur in de verschillende Belgische havens. Die uitbreidingen ondersteunen de ontwikkeling van de havens en zorgen voor een verbetering van de intermodaliteit tussen het spoor en het water. De spoorprojecten in de verschillende Belgische havens passen in de strategie van Infrabel voor een stapsgewijze en duurzame verbetering van de doorstroming van het goederenverkeer op belangrijke knooppunten.

Een specifieke spoorstrategie voor een verdere havenbloei

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het goederenverkeer in de verschillende Belgische havens verder zal toenemen. Het betreft de grote havens van Antwerpen, Zeebrugge maar ook de kleinere havens van Gent, Oostende, Brussel, Luik en Athus. Infrabel plant daarom verscheidene infrastructuurwerken om de spoorcapaciteit uit te breiden en de groei van de havens verder te ondersteunen. Het doel is om via doordachte investeringen het aandeel van het spoor in de havens te verhogen door een maximalisatie van het bestaande en het toekomstige spoorwegpotentieel.

De verschillende spoorprojecten van Infrabel in de Antwerpse haven vindt u terug in het persbericht over de indienstneming van de Gentboog. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste infrastructuurwerken en investeringen in de andere Belgische havens.

Haven van Zeebrugge

Het belangrijkste project in de strategisch gelegen haven van Zeebrugge is de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het station Zeebrugge-Vorming. Naast de aanleg van een extra bundel met 24 sporen worden de bestaande (gescheiden) sporenbundels omgevormd tot één groot knooppunt met 30 rangeersporen. Binnen het strategisch plan voor de concentratie van de seinhuizen bouwt Infrabel in Zeebrugge-Vorming ook een nieuw en ultramodern seinhuis. De uitvoering van al deze werken gebeurt in fasen en zal volledig afgerond zijn in 2016. Infrabel investeert ongeveer 130 miljoen euro in Zeebrugge-Vorming. Het Vlaams Gewest levert een financiële bijdrage van 13 miljoen euro ter dekking van de prefinancieringskosten.

Ten zuiden van het station Zeebrugge-Vorming zal de boog Ter Doest zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen de westelijke en oostelijke havenzones. Deze nieuwe spoorverbinding (investering van +/- 20 miljoen euro) levert vanaf midden 2011 niet alleen tijdwinst op maar zorgt ook voor meer capaciteit en flexibiliteit op de lijn tussen Zeebrugge en Brugge.

Infrabel is ook actief bezig met de uitbreiding van verscheidene sporenbundels in de haven van Zeebrugge: Voorhaven-West, Pelikaan, Ramskapelle, Wielingen. Deze infrastructuurwerken omvatten de aanleg van extra sporen, de elektrificatie ervan en de seininrichting. De werkzaamheden zijn gepland in de periode 2007 – 2009 en vertegenwoordigen een investering van ongeveeer 20 miljoen euro.

Dankzij de aanleg van een derde spoor tussen Zeebrugge en Brugge zal het baanvak tussen het station van Brugge en Dudzele, dat momenteel intensief wordt gebruikt voor het vervoer van reizigers en goederen, in staat zijn het hoofd te bieden aan de toename van het verkeer en zal het ook voor een verbetering van de hinderlandverbindingen zorgen. Infrabel begint in 2011 met de aanleg van het 3e spoor dat in 2016 klaar zou moeten zijn. De investering hiervoor bedraagt ongeveer 130 miljoen euro.

Aanleg 3e en 4e spoor tussen Gent en Brugge

Tenslotte werkt Infrabel aan de uitbreiding van de spoorlijn tussen Gent en Brugge. De lijn 50A Gent-Brugge is een zeer belangrijke schakel in het Belgische spoorwegnet, zowel voor het reizigers- als het goederenvervoer. Gezien de aangekondigde groei van het transport van en naar de haven van Zeebrugge zal het aantal sporen op deze lijn worden verdubbeld van twee naar vier. Deze werkzaamheden gebeuren in verschillende fasen. De eerste werken gingen al in 1994 van start; in 2018 zal het project volledig afgerond zijn.

De snelle treinen kunnen dan via de twee middenste sporen rijden; de stoptreinen en goederentreinen zullen gebruik maken van de twee buitenste sporen. Met de realisatie van het 3e en 4e spoor kan de capaciteit worden uitgebreid met sneller treinverkeer tot gevolg. Dit past in de strategie van Infrabel, net als de afschaffing van alle overwegen tussen Gent en Brugge: veiligheid is immers een absolute prioriteit voor Infrabel. Infrabel investeert in totaal ongeveer 400 miljoen euro in dit belangrijke mobiliteitsproject.

De andere Belgische havens

In Gent-Zeehaven moderniseert Infrabel de semi-automatische trieerinstallatie met het oog op een verhoogd rendement tijdens het rangeren, een verbeterde arbeidsveiligheid én een verhoogd comfort door de beperking van de geluidshinder. Deze werkzaamheden zijn al gestart en zullen in 2010 afgewerkt zijn. Een ander Infrabel-project in de haven van Gent is de bouw van een aankomst- en vertrekbundel met 16 sporen aan de westzijde van het Kluizendok. Ten zuiden van het Kluizendok wordt er een extra spoor aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gepland in de periode 2009 – 2010 en zorgen voor een betere bediening van het Kluizendok. De totale investering van Infrabel in de haven van Gent voor de periode 2008 – 2012 bedraagt ongeveer 16 miljoen euro.

In de haven van Oostende heeft Infrabel een nieuwe spoorlijn aangelegd (L.202A) van Oostende-Vorming naar de Bundel Plassenale. Dit zorgt voor een betere bediening van de potentiële klanten in de industriezone Plassendale 1. Infrabel investeert ongeveer 3,5 miljoen euro in de Oostendse haven.

Infrabel zal tijdens de periode 2007 – 2009 de spoorinstallaties in de haven van Brussel uitbreiden en vernieuwen in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens een eerste fase worden onder andere de sporen en wissels vernieuwd en betonneert Infrabel ook de voorkaai. In een tweede fase legt Infrabel een spoorterminal aan en zorgt ze voor een rechtstreekse toegang naar de sporen gelegen op de kaai. De totale investering van Infrabel in de haven van Brussel bedraagt 6 miljoen euro.

In Athus heeft Infrabel de twee ontvangstbundels en de spooraansluiting naar de terminal vernieuwd. De bedoeling is een verbeterd gebruik van de sporenbundels in de Dry Port van Athus die in totaal 15 sporen telt. Infrabel heeft ruim 1 miljoen euro geïnvesteerd in de Dry Port van Athus.

In Renory heeft Infrabel de sporen vernieuwd en een derde spoor aangelegd. Deze modernisering en capaciteitsuitbreiding zorgt voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer en een betere bediening van de Luikse haven. De financiering van dit project is gebeurd door het Waalse Ministerie van Uitrusting en Transport. De coördinatie van de werken was in handen van Infrabel.

Conclusie: belangrijke rol voor Infrabel in het intermodaal goederenvervoer

Met al deze investeringen in de diverse Belgische havens manifesteert Infrabel zich als een zeer belangrijke partner op vlak van het goederenvervoer. Het doel is om het potentieel van haar spoorinfrastructuur te maximaliseren en haar aandeel in het containerverkeer in de verschillende havens stelselmatig te verhogen. In de Antwerpse haven bijvoorbeeld, wil Infrabel het aandeel van het spoor verhogen van de huidige 8% naar 15 à 20% in 2020.

Verder wil Infrabel in verschillende stappen werken om de spoorinfrastructuur zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de operatoren. Infrabel anticipeert zo op de toename van het goederenvervoer en laat toe dat havens als Antwerpen en Zeebrugge zich verder ontwikkelen als een van de belangrijkste en economische groeipolen op respectievelijk wereldniveau en Europees niveau.

Het water (havens) en het spoor zijn natuurlijke partners en zorgen voor een milieuvriendelijk vervoer van de goederen over het hele traject. Infrabel streeft in al haar projecten een duurzame mobiliteit na dus is het heel belangrijk om die complementariteit en verbondenheid tussen het water en het spoor verder uit te bouwen. Infrabel vervult dan ook een heel belangrijke rol als voortrekker in het intermodaal goederentransport.

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de licenties en de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-Groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 12.500 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,25 miljard euro (2007).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Infrabel neemt de Gentboog in de Antwerpse haven in dienst (26-03-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Infrabel