1,8 mln voor landelijk netwerk tankstations alternatieve brandstoffen

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt 1,8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de realisatie van tankstations voor de alternatieve brandstoffen aardgas en ethanol. Doel van het subsidieprogramma is een landelijk dekkend netwerk te realiseren van tankstations waar alternatieve brandstoffen voor iedereen verkrijgbaar zijn.

Alternatieve brandstoffen reduceren CO2 uitstoot

Aardgas en ethanol komen meer en meer in beeld als alternatieve brandstof omdat auto’s die hierop rijden aanzienlijk minder uitstoot genereren. Zo bespaart aardgas ruim 20% CO2 uitstoot en ethanol 30 tot 80%*. Het aantal tankstations waar deze brandstoffen verkrijgbaar zijn groeit gestaag. De minister van Verkeer en Waterstaat wil met deze subsidie die ontwikkeling versnellen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen wordt hiermee gestimuleerd. Deze subsidie is onderdeel van het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig. In dit programma heeft het kabinet de ambitie geformuleerd de uitstoot van verkeer en vervoer te reduceren.

Financiële steun

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft financiële steun aan pomphouders en andere investeerders voor de realisatie van nieuwe vulpunten met alternatieve brandstoffen. Deze bedrijven kunnen de volgende subsidie aanvragen:

Het maximum subsidiebedrag per vulpunt in een investeringsproject is:

· Aardgasvulpunt: € 60.000

· Nieuw ethanolvulpunt: € 20.000

· Ombouw ethanolvulpunt: € 7.500.

Het maximum subsidiebedrag per investeringsproject (aanvrager) is:

· Investeringsproject aardgasvulpunten: € 250.000

· Investeringsproject nieuwe en ombouw ethanolvulpunten: € 70.000

Met de subsidieregeling wordt gestreefd naar een evenwichtige geografische spreiding van alternatieve vulstations in Nederland. Daarom worden in principe per provincie maximaal vijf aardgas- en vijf ethanolvulpunten gehonoreerd. Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen maakt deel uit van de regeling CO2reductieplan Personenvervoer en is op 23 mei 2008 geopend. Subsidie aanvragen kan tot 27 juni 2008 bij SenterNovem.

* Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen voor, en de productie van, de brandstof E85. Bron: EUCAR Concawe studie

Meer informatie
http://www.senternovem.nl/co2-personenvervoer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat