Parkeerautomaten Amsterdam krijgen kentekeninvoer

Amsterdam – Stadstoezicht maakt met ingang van 22 mei 2008 kentekeninvoer bij parkeerautomaten mogelijk voor Amsterdam. Kentekeninvoer bij parkeerautomaten vervangt het parkeerticket. De parkeerder hoeft daardoor niet terug naar zijn auto.

Het kentekengebruik op de parkeerautomaten wordt gefaseerd per stadsdeel ingevoerd. De gefaseerde invoering komt voort uit het feit dat de parkeerautomaten voor deze functionaliteit geschikt moeten worden gemaakt. Het automatenpark van Amsterdam wordt tot en met 2010 grotendeels vernieuwd. De nieuw geplaatste parkeerautomaten zullen geschikt zijn voor kentekeninvoer.

Primeur voor Slotervaart
Stadsdeel Slotervaart heeft de primeur. Vanaf medio juni 2008 zullen alle parkeerautomaten in dat stadsdeel geschikt worden gemaakt voor kentekeninvoer. Stadsdeel Centrum volgt begin 2009.

Meer gemak
Het gemak voor de parkeerders is dat zij in de nieuwe situatie niet terug hoeven naar de auto omdat er geen parkeerkaartje meer op het dashboard hoeft te worden gelegd. Weggewaaide of verloren parkeertickets behoren daarmee tot het verleden. De parkeerder kan wel een kwitantie uit de automaat krijgen.

Realtime parkeren
Kentekeninvoer op de parkeerautomaten maakt het op termijn ook mogelijk over te gaan op realtime parkeren. Dat is voordeliger voor de gebruiker omdat dan uitsluitend de daadwerkelijk geparkeerde tijd wordt afgerekend.

Kenteken vervangt parkeerticket
Het vervangen van het parkeerkaartje door kentekeninvoer past in het digitaliseren van parkeerbewijzen. Vergunningen en betalingen via belserviceproviders worden in Amsterdam al uitgegeven op kenteken en daarmee als digitaal recht centraal geregistreerd in een ParkeerRechtenDataBase (PRDB). Het weghalen van alle fysieke bewijsstukken uit voertuigen (vergunningpapieren, parkadammers, automaatkaartjes) en het uitsluitend gebruiken van het kenteken verkleint de kans op fraude, vereenvoudigt de werkprocessen en verhoogt de efficiëntie.

Controle via handterminals
De controle op parkeerbewijzen kan in dat geval uitgevoerd worden met handterminals waarbij de handhaver online verbinding maakt met de PRDB. De handhaver krijgt vervolgens een bericht of er betaald is voor het betreffende voertuig. Aansluitend op deze ontwikkeling heeft de Dienst Stadstoezicht in Amsterdam een proef lopen met een scanauto die via kentekens zeer snel controleert of er betaald is.

Waarborgen van privacy
De privacy van parkeerders is gewaarborgd omdat de geregistreerde kentekens uitsluitend worden gebruikt voor de controle en handhaving. Voor statistische informatie (bezettingsgraad of parkeerdruk) worden de gegevens geanonimiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam