File-overlast door werkzaamheden in 1e kwartaal 2008 beperkt

Den Haag – De file-overlast die wegwerkzaamheden voor weggebruikers opleveren, is in het 1e kwartaal van 2008 beperkt gebleven. De overlast is in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2007 zelfs licht gedaald naar 2,5% van het totaal aantal files. Dit schrijft Minister Eurlings in zijn kwartaalrapportage Groot Onderhoud aan de Tweede Kamer.

De tevredenheid over de manier waarop Rijkswaterstaat de hinder beperkt, is gestegen met 67% ten opzichte van 64% in het vorige kwartaal. Dit is een verwachte ontwikkeling omdat in het eerste kwartaal minder werken met hinder zijn uitgevoerd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007.

Sinds april wordt er weer flink gewerkt aan de weg. Grote werken die de komende maanden worden uitgevoerd, zijn onder meer de aanleg van de spitsstrook tussen Ede en Veenendaal met wegafsluitingen van de A12 bij Ede, werkzaamheden aan de Moerdijkbrug en veel werkzaamheden rond Rotterdam, waardoor onder meer de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug te maken heeft met een zesdaagse afsluiting, de A13 een weekend wordt afgesloten en de verschillende rijbanen van N3 na elkaar worden afgesloten. Ook vinden werkzaamheden plaats aan het geluidsscherm langs de A12 bij Voorburg met als gevolg de afsluiting van de spitsstrook.

De komende jaren zal er onverminderd hard aan de weg worden gewerkt voor de aanleg van nieuwe wegen en onderhoud aan bruggen. De aanpak van Rijkswaterstaat om de files vanwege werkzaamheden te verminderen, bestaat uit:

– het slim plannen en uitvoeren van de werkzaamheden door te werken tijdens de vakantieperiodes en in verkeersluwe uren;

– de inzet van allerlei mobiliteitsmaatregelen door het gebruik van openbaar vervoer en het mijden van de spits te stimuleren;

– het goed communiceren over de werkzaamheden via www.vananaarbeter.nl, het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 en advertenties in diverse dagbladen. Ook worden weggebruikers door het plaatsen van borden langs de weg geïnformeerd over de diverse afsluitingen en alternatieven routes.

Vanaf half maart zijn voor weggebruikers gratis wegenkaarten beschikbaar. Hierop staan de wegwerkzaamheden die Rijkswaterstaat in 2008 uitvoert. In de kaarten zijn de hinderperiodes vermeld en de mate van overlast die de werken veroorzaken. De kaarten zijn op te vragen bij het informatienummer 0800-8002, worden verspreid via benzinestations langs de snelwegen en via wegrestaurants. Op relevante beurzen krijgen weggebruikers de wegenkaarten uitgereikt.

Meer informatie vindt u in de kamerstukken 200848664410 Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2008. Kamerstuk | 2008-05-23 en 200848664410 Bijlage 2 Status Groot Onderhoud 2008. Bijlage | 2008-05-23. Deze zijn te vinden op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat