Partners voor Water: openstelling 3e tender 2008

Den Haag – Het programma Partners voor Water heeft jaarlijks geld beschikbaar voor innovatieve waterprojecten van samenwerkende partners met een heldere internationale ambitie. Op 23 mei opent Partners voor Water de derde tenderronde van 2008. De Nederlandse watersector wordt uitgenodigd een projectvoorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor financiering uit dit programma.

De voorstellen kunnen tot vrijdag 20 juni 2008, 15.00 uur worden ingediend bij de EVD te Den Haag.

De benodigde formulieren en tenderinstructies zijn te vinden op de website www.partnersvoorwater.nl/stimuleringsregeling

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVD, Internationaal Ondernemen en Samenwerken