Nieuw loonbod CAO OV moet onderhandelingen vlot trekken

Hilversum – Donderdagavond 15 mei 2008 hebben vervoerders een alternatief loonbod voorgelegd aan de vakbonden. Hiermee doen zij een ultieme poging om tot een nieuwe CAO OV te komen. Het eerdere loonbod van 12% met daarbij de voorwaarde een kwartier van de betaalde pauze niet langer te betalen werd zonder gesprek door de bonden van tafel geveegd. Het blijft voor de bedrijven onbegrijpelijk dat de bonden stakingen verkozen boven een gesprek. Met het nieuwe loonbod willen vervoerders daad bij het woord voegen dat zij het zeer belangrijk vinden dat de bonden de onderhandelingen hervatten en de geplande stakingen tijdens examentijd direct intrekken.

Het aangepaste loonbod biedt een loonstijging van bijna 20% in 3 jaar. Vervoerders verwachten dat bonden gehoor zullen geven aan de uitnodiging om vandaag de onderhandelingen te hervatten. De reiziger is lang genoeg de dupe geweest, de bonden moeten nu echt aan tafel komen. Op basis van dit voorstel moeten we er uit kunnen komen.

Het bod

Het alternatieve loonbod is een uitbreiding op het loonbod zoals dat op 25 april is voorgelegd:

Aan het loonbod van 12% is een 13e maand toegevoegd, waardoor een totale stijging van bijna 20% in 3 jaar wordt gerealiseerd.

In grote lijnen ziet het bod er als volgt uit:

12% loonsverhoging in 3 jaar tijd.

De loonsverhogingen zullen plaatsvinden als volgt:

– per 1-1-2008 2 %

– per 1-7-2008 1,5 %

– in december 2008 een éénmalige uitkering van 0,5 %

– per 1-1-2009 5 %

– per 1-1-2010 3 %

13e maand

Ingaande december 2009 een 13e maand (in plaats van de huidige eindejaarsuitkering van 0,65 %). Dit vertegenwoordigd een waarde van ruim 8%.

Gekoppeld aan deze loonsverbeteringen:

– Van de volledig betaalde pauze wordt een kwartier omgezet in een onbetaalde pauze.

– Voor de 13e maand leveren alle medewerkers 17 ATV-dagen en de huidige eindejaarsuitkering van 0,65% in. Een 13e maand vertegenwoordigt een waarde van 21 dagen. Medewerkers van 50+ behouden uiteraard de extra 9 ATV-dagen . De huidige medewerkers hebben de keuze om (een deel) van deze dagen weer terug te kopen. Dat betekent dus dat er meer keuzevrijheid voor de medewerkers ontstaat.

Flexpools

Dit betekent dat reserves uit de rouleringen worden gehaald en in een flexpool geplaatst. Vanuit de flexpool wordt de opvang voor een aantal standplaatsen verzorgd. De flexpools zullen worden bemand door nieuwe medewerkers; huidige medewerkers kunnen op eigen verzoek in een flexpool worden geplaatst. Met deze voorziening kunnen chauffeurs op standplaats meer zekerheid krijgen over hun rooster. De mensen die juist meer afwisseling wensen, kunnen dat via de flexpool krijgen. De flexpool maakt een hoger garantieverlof mogelijk. De flexpool draagt bij aan een vermindering van werkdruk.

Enkele wijzigingen in de dienstroosters:

– Inroosteren late dienst mogelijk vanaf 12.30 uur in plaats vanaf 13.00 uur;

– einde van de dagdienst kan 19.00 uur worden in plaats van maximaal 18.15 uur;

– de gebroken diensten met maximaal 1 uur verlengen zodat de totale dienstlengte 13 uur kan worden. (is nu 12 uur) Een gebroken dienst is een dienst onderbroken door onbetaalde rust van minimaal 1.31 uur;

– de bepaling uit de cao halen dat er een beperkt aantal diensten van 8,5 uur gemaakt kunnen worden.

Voor nieuwe medewerkers:

– een standaard werkweek van 40 uren per week. Uiteraard worden zij voor deze uren extra betaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connexxion Holding N.V.