Verkeersprognoses laten 1.800 vrachtauto’s per dag verdwijnen

Milieudefensie onthult Bermudadriehoek vrachtwagens Amsterdam

Amsterdam – Milieudefensie gaat vandaag bij de Raad van State in beroep tegen de plannen voor de Westrandweg. Volgens de officiële luchtkwaliteitsrapporten zullen duizenden vrachtauto’s per dag verdwijnen indien de Westrandweg en Tweede Coentunnel worden aangelegd. De prognoses voorspellen bijvoorbeeld dat er 1800 vrachtauto’s per dag minder door de Coentunnel zullen rijden wanneer deze verdubbeld wordt. Ook op tien andere wegvakken zullen vergelijkbaar grote aantallen vrachtauto’s verdwijnen zonder dat deze ergens anders terug komen. ‘Rijkswaterstaat rekent de lucht schoon. Hier is sprake van een mysterieuze bermudadriehoek voor vrachtverkeer. We stappen naar de rechter voor een correcte inschatting van de effecten op de luchtkwaliteit. De omwonenden hebben het recht om te weten wat hen werkelijk boven het hoofd hangt’,aldus Roland Kager, woordvoerder van Milieudefensie.

Sinds 1994 zijn er plannen voor aanleg van de Tweede Coentunnel. Hieraan gekoppeld zijn de plannen voor de verlengde A5 tussen Coentunnel en knooppunt Raasdorp, ook wel Westrandweg genoemd. Milieudefensie heeft altijd gepleit voor een goed overzicht van de verkeerskundige en milieukundige effecten die het gevolg zullen zijn van beide projecten. Tot 2008 ontbrak elk cijfermatig overzicht van deze effecten. In de definitieve plannen is een dergelijk overzicht wèl opgenomen, maar daaruit blijken allerlei mysterieuze verdwijningen van vrachtverkeer in en rondom de Coentunnel en Westrandweg. Milieudefensie wijst op deze rekenfouten in een uitgebreid onderzoeksrapport “Het mysterie van de verdwenen vrachtauto’s” dat de organisatie vandaag op haar website publiceert.

Milieudefensie strijdt sinds 1994 tegen Westrandweg en Tweede Coentunnel. Roland Kager: ‘Extra asfalt trekt extra verkeer aan. De files die de projecten proberen op te lossen, komen op een later tijdstip weer net zo hard terug, of verplaatsen zich naar een andere locatie. Al met al zorgen deze projecten voor een verdere vervuiling van de al zwaar vervuilde regio Amsterdam. Wij vragen om een eerlijke inschatting van de verkeerskundige en milieukundige effecten, de huidige plannen voorzien daar niet in. Onlangs nog wees de Gezondheidsraad in een advies aan Minister Cramer op de schadelijke gevolgen van verkeersgerelateerde luchtvervuiling. De huidige normen en meetmethoden zijn ontoereikend om kwetsbare groepen zoals kinderen en zieken afdoende te beschermen. Minder blootstelling aan luchtverontreiniging is het enige dat helpt.’

Ook in 2007 strandden twee grote infrastructuurprojecten bij de Raad van State vanwege ernstige fouten in de verkeersprognoses, te weten de A4-Midden Delfland en A74 bij Venlo. Deze rekenfouten werden parlementair besproken in oktober 2007, maar dit heeft niet geleid tot een verbetering in de prognoses.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie