Publiek-private overeenkomst Rode Waterparel Zuidplaspolder

Gezamenlijke studie naar haalbaarheid en masterplan

Den Haag – Een duurzame en kwalitatieve inrichting met een bijzonder woonmilieu in een natuurlandschap. Dat is wat de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en de private Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder (GOM ZPP) voor ogen staat als het gaat om de ontwikkeling van de Rode Waterparel (ruim 240 hectare) in de Zuidplaspolder. Het gaat dan om wonen langs het water en op de kreekruggen. De partijen hebben hiertoe op 7 mei 2008 een intentieovereenkomst getekend. De overeenkomst voorziet in een gezamenlijke studie naar de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling en het opstellen van een masterplan.

De Rode Waterparel is een van de deelgebieden van de Zuidplaspolder. Publieke partijen en de GOM ZPP (AM Vastgoedontwikkeling, Amvest, Fortis Vastgoedontwikkeling, Heijmans Vastgoed en Woonbron) onderzoeken het komend half jaar de mogelijkheden om in de Rode Waterparel een bijzonder woonmilieu te realiseren. Door de aanwezigheid van kreekruggen (natuurlijk ontstane zandafzettingen) kan een natuurlandschap worden gecreëerd met voldoende ruimte voor waterberging. Na afronding van het ontwerp-masterplan (juni 2008) is het de bedoeling dat partijen een realisatieovereenkomst sluiten om een gefaseerde ontwikkeling van de Rode Waterparel in de periode 2010-2020 mogelijk te maken. Daarvoor stellen beide gemeenten voor het eind van 2008 een voorontwerpbestemmingsplan op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland