NMa rondt bezwaarprocedures af in de bouw

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft 18 besluiten op bezwaar genomen in de B&U-sector (burgerlijke en utiliteitsbouw) en de Installatiesector. Hiermee heeft de NMa alle – in totaal meer dan 100 – bezwaarprocedures in de bouw afgerond. De besluiten op bezwaar volgen op de sancties die de NMa eerder in de versnelde en reguliere sanctieprocedures aan meer dan duizend bouwondernemingen heeft opgelegd.

In 6 van de 18 nu afgeronde bezwaarzaken wordt de boete gehandhaafd. In 12 zaken wordt de boete verlaagd, omdat de NMa aan een aantal bezwaren tegemoet is gekomen. In de bezwaarfase bleek onder meer dat de omzetcijfers van het ijkjaar waarop de boete was gebaseerd niet representatief bleken in vergelijking met de overige jaren van de overtreding.

Voorgeschiedenis

De NMa rondde in 2005 onderzoeksrapporten af naar overtredingen van het kartelverbod in de B&U-sector en de Installatiesector. De betrokken bedrijven en onderdelen van deze bedrijven voerden in wisselende samenstelling overleg voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen. Deze overleggen waren erop gericht de opdrachten onderling te verdelen en het biedgedrag af te stemmen. Deze gedragingen vormen een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Prijsafstemming en het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie zijn nadelig voor afnemers omdat zij de onderlinge concurrentie aanzienlijk beperken en zelfs voor een groot deel kunnen uitschakelen. Hierdoor komen prijzen niet tot stand onder ‘normale’ concurrentie en worden uiteindelijk consumenten benadeeld. Het is juist de dynamiek en onzekerheid op de markt, mede veroorzaakt door concurrentiedruk van andere marktpartijen, die ondernemingen aanzet tot kostenbesparingen en innovatie. Hiervan profiteert de consument door lagere prijzen, nieuwe producten en betere service.

Reguliere en versnelde procedure

De besluiten op bezwaar die nu zijn genomen, zien zowel op de reguliere als de versnelde procedure. De betrokken ondernemingen konden kiezen of zij wilden deelnemen aan de zogeheten versnelde sanctieprocedure of aan de reguliere sanctieprocedure. De versnelde procedures zijn door de NMa speciaal ontwikkeld om het de bouwondernemingen mogelijk te maken collectief en snel ‘schoon schip’ te maken.

Vermoeden van een overtreding?

Ondernemingen en opdrachtgevers van ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet, anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa. Ondernemingen en beboetbare natuurlijke personen kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen ondernemingen en beboetbare natuurlijke personen boete-immuniteit of verlaging van de boete (‘clementie’) verkrijgen, indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat zij zich melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: nma_clementie@nmanet.nl De NMa hecht eraan te benadrukken dat aan de bijzondere aanpak van de bouw een einde is gekomen. Nieuwe onderzoeken in deze sector worden op dezelfde wijze behandeld als elke andere zaak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)