Besluitvorming infrastructurele projecten kan beter en sneller

De besluitvorming rondom infrastructurele projecten kan worden ingekort tot de helft van de tijd. Dit is de belangrijkste conclusie uit het aan de ministers Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangeboden rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding.

De versnelling kan volgens de commissie alleen worden behaald als de aanbevelingen uit het rapport allemaal worden uitgevoerd. Een belangrijk advies is te gaan werken met een brede verkenningsfase waarin bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties eerder en ruim betrokken zijn en er sprake is van een gebiedswijze benadering en heldere tijdafspraken. De commissie stelt ook verbeteringen voor in de ambtelijke voorbereiding en bestuurscultuur.

De commissie adviseert daarnaast onder andere de introductie van een opleveringstoets, waarbij na de realisatie van de infrastructuur feitelijk wordt gemeten of de milieunormen worden gehaald. Ook ziet de commissie een aantal specifieke juridische knelpunten die een voortvarende aanpak verdienen.

Commissie

Op 7 november 2007 installeerden de ministers van VenW en VROM de commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten onder leiding van Peter Elverding. De ministers vroegen de commissie een analyse te maken van de oorzaken van de vertraging bij infrastructurele projecten en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de besluitvorming substantieel te versnellen.

Meer informatie
U vindt het Rapport Commissie Elverding. 21-04-2008, de Bijlage bij rapport Commissie Elverding. en 20081040. Kamervragen betreffende rapport van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten. Kamerstuk | 2008-04-21 op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees de samenvatting van het Rapport Sneller en Beter van de Commissie Elverding in Infrasite Articles

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat