Weer forse groei overslag Rotterdamse haven

De overslag in de Rotterdamse is weer fors toegenomen. In het eerste kwartaal van 2007 werd 105 miljoen ton goederen behandeld, 6,8% méér dan in de vergelijkbare periode in 2007. De groei is vooral te danken aan de overslaggroei met dubbele cijfers van agribulk (+16%), ijzererts en schroot (+15%), ruwe olie (+12%) en overig nat massagoed (+14%). Ook containers deden het goed (+8%). Roll on/roll off lading bleef in de plus (+2%). Er werden minder kolen (-3%), overig droog massagoed (-7%), minerale olieproducten (-1%) en overig stukgoed (-15%) behandeld.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “Florissante cijfers. Ook met een correctie voor de bijzondere ontwikkeling in ruwe olie en ijzererts, blijft de groei er goed in. Ik ga uit van een kleine vier procent, dus van aanhoudende vraag van producenten en consumenten”.

Droge bulk

De sterke toename van de aanvoer van ijzererts, tot 10,4 miljoen ton, is vooral het gevolg van voorraadvorming met het oog op een sterke toename van de ertsprijs per april. De productiecapaciteit van de staalfabrieken die Rotterdam gebruiken voor hun aanvoer, is vrij constant. Er werd meer schroot geëxporteerd, een kleine 500.000 ton, vooral dankzij de op volle toeren draaiende Turkse staalindustrie. Door de slechte Europese oogst vorig jaar, nam de import van agribulk toe tot 2,3 miljoen ton. De toename werd geremd door stakingen in Argentinië en eind 2007 volgelopen opslagcapaciteit bij EBS. De kolenoverslag, 6,1 miljoen ton, bleef wat achter bij de verwachting. Gezien de structurele toename van de behoefte, wordt in de rest van het jaar herstel verwacht. De behandeling van overig droog massagoed (mineralen, bouwstoffen, biomassa) werd vooral gedrukt door verlies van een pakket kaolien.

Natte bulk

De aanvoer van ruwe olie tot 25,6 miljoen ton groeide sterk omdat in het vergelijkingskwartaal van 2007 een steiger van de MOT uitviel en relatief veel raffinagecapaciteit in onderhoud was. Na meerdere kwartalen van sterke groei, daalde de behandeling van minerale olieproducten licht tot 14,9 miljoen ton. Deze markt is sterk afhankelijk van arbitrage (internationale prijsverschillen minus kosten, m.n. die van transport) en daardoor nogal volatiel. Het overig nat massagoed (chemische basisproducten, plantaardige oliën en vetten, fruitsappen), 9 miljoen ton, kreeg vooral een impuls door de invoer van bioethenol uit Brazilië en biodiesel (B99) uit de Verenigde Staten.

Stukgoed

De gewichtstoename van de overslag in containers met 8%, naar 26,7 miljoen ton, was groter dan die in aantallen: 6% van 2,5 naar 2,7 miljoen TEU (eenheden van 20 voet). Het intra-Europese vervoer bleef constant, dat met Noord-Amerika liep terug onder invloed van de sterke euro. De groei op het Verre Oosten was bovengemiddeld ondanks drukkende factoren zoals het slechte weer in China. Het roll on/roll off boekte een lichte winst tot 4,4 miljoen ton. De Britse economie koelt af en ook wordt meer vracht op de veerboten in containers vervoerd in plaats van in trailers. De afname van de overslag van overig stukgoed tot 2,1 miljoen ton werd vooral veroorzaakt door het wegvallen van op jaarbasis circa 1 miljoen ton LASH (lichters aan boord van een schip0. De fruitoverslag op pallets liep sterk terug door containisering. De overslag van staal en papier/pulp ontwikkelde zich positief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam