Vrachtverkeer richting Amsterdam terug op Hollandse Brug

Haarlem – Vrachtverkeer richting Amsterdam kan maandag 14 april vanaf 06.00 uur weer over de Hollandse Brug rijden. Medio juli is de brug ook in de andere rijrichting (richting Almere) weer toegankelijk voor het vrachtverkeer. Rijkswaterstaat heeft de brug sinds april 2007 afgesloten voor al het vrachtverkeer.

Door middel van extra mobiliteitsmaatregelen en de inzet van een pont voor het klein vracht- en fietsverkeer wordt getracht de overlast voor de gebruikers zo veel mogelijk te beperken. Fietsers kunnen naar verwachting in juli weer gebruik maken van de brug. De pont blijft beschikbaar.

Verkeerssituatie

De vrachtwagens mogen gebruik gaan maken van de nieuwe, versterkte rijbaan. De overige rijbanen zijn nog niet geschikt voor vrachtverkeer. Daarom geldt op de brug een inhaalverbod voor het vrachtverkeer. Bij calamiteiten wordt het vrachtverkeer omgeleid. Voor het overige verkeer blijven in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar en een wisselstrook in de spitsrichting. Daarnaast mogen snelweg-, lijnbussen en Vanpools tijdens de ochtendspits (van 06.00 uur tot 10.00 uur) gebruik maken van de vluchtstrook. Buiten de ochtendspits is deze strook afgesloten.

Werkzaamheden

Tot het einde van het werk aan de Hollandse Brug (december 2008) vinden nog werkzaamheden plaats om de brug te versterken. Tijdens deze werkzaamheden zal de brug incidenteel voor korte duur afgesloten worden voor al het vrachtverkeer in verband met trillingen. Om de overlast voor het vrachtverkeer te beperken, vinden deze werkzaamheden zoveel mogelijk in de weekeinden of in de nachtelijke uren plaats.

Borden zullen omleidingsroutes ter plaatse aangeven. Er geldt nog steeds een snelheidsbeperking op de Hollandse Brug van 70 kilometer per uur.

Mobiliteitsmaatregelen

Om mogelijke extra verkeerdrukte te beperken zet Rijkswaterstaat tot juli, de start van de zomervakantie, extra mobiliteitsmaatregelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.Momenteel loopt een tweede werving, waarin ruim 11.000 weggebruikers zijn gevraagd om deel te nemen aan FileMijdenA6 of gebruik te maken van de A6 Bereikbaar pas, een kosteloze ov-pas voor (snelweg)bus, tram, metro of de Vanpool. Het doel is om dagelijks 500 motorvoertuigen extra uit de ochtendspits te halen. Er hebben zich ongeveer 1350 nieuwe deelnemers aangemeld van de ruim 3500 deelnemers die op dit moment meedoen aan de mobiliteitsmaatregelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland