Omzetgroei grootbedrijf bouw sterk toegenomen in 2007

Voorburg – In 2007 steeg de omzet van de grote bouwbedrijven met ruim 10 procent. In 2006 was dat nog 3 procent. De omzetgroei van het grootbedrijf gaat gelijk op met die van de gehele bouwbranche en het klein- en middenbedrijf.

Omzetaandeel middenbedrijf ruim 40 procent

De totale omzet van de bouw overschreed in 2007 voor het eerst de grens van 80 miljard euro. Het aandeel van het kleinbedrijf(1) in de totale bouwomzet was 22 procent. Het middenbedrijf had een aandeel van 41 procent, het grootbedrijf van 37 procent. De omzetverdeling van 2007 is ten opzichte van die van 2006 nauwelijks veranderd.

Gestegen bouwkosten

De groei van de omzet in de bouw ging gepaard met een stijging van de bouwkosten(2). Zo stegen de bouwkosten van nieuwe woningen met 4 procent en die van de grond-, weg- en waterbouwkundige werken met ruim 5 procent.

90 procent bouwbedrijven is kleinbedrijf

Aan het begin van 2007 bedroeg het totaal aantal bedrijven in de bouw bijna 86 duizend. Daarvan kan ruim 90 procent worden gerekend tot het kleinbedrijf, 9 procent tot het middenbedrijf, terwijl het grootbedrijf een half procent uitmaakte van het aantal bouwbedrijven.

Ruim 50 procent van de bouwbedrijven behoorde tot de ‘gespecialiseerde bedrijven’. Het gaat hier om 44 duizend timmer-, schilders-, loodgieters- en stukadoorsbedrijven.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw was in 2007 ongeveer 40 procent van de bouwbedrijven actief en in de grond-, weg- en waterbouw ruim 7 procent. Met bijna 2,6 duizend bedrijven vormen de stratenmakers de grootste branche binnen de grond-, weg- en waterbouw.

(1)Klein-, midden- en grootbedrijf

Kleinbedrijf

Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen.

Middenbedrijf

Bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen.

Grootbedrijf

Bedrijven met 100 of meer werkzame personen.

(2)Bouwkosten

1. Inputprijsindexcijfer nieuwbouwwoningen

De ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen is bepaald uit het

inputprijsindexcijfer van deze woningen. Dit indexcijfer volgt de prijsontwikkeling van loon en materiaal. De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast.

2. Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw

Voor de ontwikkeling van de bouwkosten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is gebruik gemaakt van de prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw. Deze volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines). De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen en materieel dat in de grond-, weg- en waterbouw wordt toegepast.

Ron Duijkers, Ingrid Zum Vörde Sive Vörding

Bron: StatLine, Omzetontwikkeling bouw naar bedrijfsomvang

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)