TLN en EVO in Hoger Beroep om Hollandse Brug

Zoetermeer – TLN en EVO hebben besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle in de zaak ‘Hollandse Brug’. TLN en EVO zullen de Raad van State verzoeken het Verkeersbesluit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 29 augustus 2007 te vernietigen. Voor benadeelde bedrijven kan vernietiging van het verkeersbesluit betekenen, dat zij aanspraak kunnen maken op een volledige schadevergoeding.

De huidige Nadeelcompensatieregeling voor de gedupeerde bedrijven is veel beperkter dan schadevergoeding die de rechter na vernietiging van het besluit aan hun leden kan toekennen.

Het hoger beroep heeft naast een inhoudelijk ook een principieel karakter. Zo willen de belangenorganisaties in het wegvervoer voortaan eerder bij een verkeersbesluit of maatregel betrokken worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Transport en Logistiek Nederland (TLN)