DHV realiseert gezonde omzetgroei

  • Netto-omzet 2007 stijgt met ruim 12 procent tot 395 miljoen euro
  • Groep profiteert van wereldwijde vraag naar duurzame oplossingen
  • Nederland en Zuid-Afrika sterkste groeimarkten

Amersfoort – Een sterke wereldeconomie en toenemende eisen ten aanzien van mobiliteit, klimaatverandering en het milieu, verhoogden in 2007 de marktkansen van de DHV Groep. De netto-omzet steeg, volledig door autonome groei, met ruim 12% naar 395 miljoen euro. De ontwikkeling van de bedrijfsonderdelen was positief en de behaalde resultaten waren conform verwachting.

De herstructurering als gevolg van de strategische heroriëntatie op de IDA (International Development Agencies)-activiteiten en de implementatie van één wereldwijd ICT-platform hebben daarentegen een drukkend effect gehad op het operationele resultaat. De Groep sloot 2007 af met een nettoresultaat van 6 miljoen euro.

De sterkste autonome groei deed zich voor in Zuid-Afrika. Bedrijfsonderdeel SSI wist de goede marktomstandigheden – enerzijds vanwege het WK Voetbal in 2010, anderzijds vanwege de grote vraag naar natuurlijke grondstoffen – goed te benutten. Regio Afrika vertegenwoordigt nu 17% van de totale omzet van de Groep. De activiteiten in Nederland groeiden maar liefst met 15% en daarmee blijft Nederland, met 54% van de totale omzet, de grootste thuismarkt.

Het aantal medewerkers van de DHV Groep, inclusief alliantiepartner Delcan, groeide naar ruim 4.700.

Versterking innovatie- en duurzaamheidsprofiel

Wereldwijd neemt het milieubewustzijn toe en alle bedrijfsonderdelen konden het afgelopen jaar profiteren van een groeiende vraag naar innovatieve en duurzame oplossingen. Met zijn sterke reputatie op het gebied van duurzaamheid is de DHV Groep betrokken bij vele ‘groene’ projecten, vooral op het gebied van stedelijke ontwikkeling, gebouwen en stations maar in toenemende mate ook voor luchthavens. Op basis van de waterbouwkundige expertise van DHV werden prestigieuze projecten gewonnen als de uitbreiding van het Panamakanaal en het masterplan voor Port Said aan het Suezkanaal. De toonaangevende positie van de Groep op het gebied van toegepaste innovatie werd verder bevestigd door toekenning van prestigieuze prijzen zoals de ‘Best of ITS Award’ voor Delcan’s ontwerp van het Los Angeles Regional Transportation Management Center en de eervolle vermelding voor DHV tijdens de Vernufteling 2007 voor het project Diamond Delta, een nieuwe polder in de Chinese zee van Bohai.

Verdere internationalisering

In 2007 zijn belangrijke stappen gezet voor een verdere internationalisering van de DHV Groep via sterke thuismarktposities in een beperkt aantal geselecteerde landen en regio’s. Eén van de belangrijkste betrof de verschuiving van het management van de IDA-activiteiten naar de desbetreffende regio’s. Daarnaast heeft een aantal belangrijke acquisities plaatsgevonden. Het Poolse Prokom (waterzuivering), het Zuid-Afrikaanse BCP Engineers (infrastructuur, constructies, stadsplanning) en het Canadese J.H. Parker & Associates Inc. (rail) sloten zich aan bij de DHV Groep, respectievelijk Delcan. De focus op een beperkter aantal landen leidde tot afstoting van een aantal kleinere bedrijfsonderdelen.

Vooruitzichten 2008 en verder

De gezonde orderportefeuille, mede als gevolg van de internationaal erkende expertiseposities en het netwerk van lokale bedrijven, geeft de DHV Groep een goede positie voor voortzetting van de groei in 2008. De Groep verwacht in te kunnen blijven spelen op de vraag naar innovatieve concepten op het raakvlak van economie en duurzaamheid. Klanten vragen daarbij in toenemende mate om oplossingen die zijn toegesneden op de specifieke omgevingseisen ter plaatse. De DHV Groep blijft dan ook streven naar optimale synergie om zo concreet invulling te geven aan het operationele concept Local Delivery of Global Solutions. Daarnaast blijft de Groep investeren in nieuwe technologieën en in mogelijke overnamepartners die beschikken over complementaire expertise. De focus richt zich daarbij op versterking van de huidige expertiseposities in luchthavens, ITS, bruggen, duurzame gebouwen, waterzuivering en watermanagement. Door de recente acquisitie van Turgis in Zuid-Afrika is een eerste belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een nieuwe expertisepositie die inspeelt op de sterk groeiende mijnbouwsector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV