Kabinet investeert € 3,8 miljoen in slimme ict-toepassingen

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken hebben vandaag een financiële bijdrage van € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld voor vijf veelbelovende ict-projecten. De bijdrage is bedoeld om bestaande ict-toepassingen in de jeugdhulpverlening en de rampenbestrijding, die op kleine schaal al succesvol zijn, klaar te stomen voor grootschalig gebruik.

De vijf winnende projecten

1. KiSS; dit Groningse project draait om een betere preventie in de jeugdzorg. Centraal element is een webapplicatie waarin snel vindbaar is welke hulpverlener een bepaalde jeugdige cliënt in behandeling heeft, wat het niveau van urgentie is en wie de eindverantwoordelijke. Het ict-systeem is op de schaal van één gemeente reeds succesvol beproefd en wordt in de hele provincie Groningen uitgerold. Het project sluit aan bij een belangrijke kabinetsprioriteit, namelijk de landelijke invoering van een zogenaamde verwijsindex, waarmee problemen met risicojongeren tot 23 jaar snel in kaart worden gebracht en aangepakt.

2. CHOICE; dit project van het Jeugdriagg Noord Holland Zuid en partners heeft tot doel om bestaande chathulpverlenings-, zelfhulp- en informatiesites uit te bouwen tot een volwaardige online omgeving waar jongeren op een veilige en vertrouwde manier worden geholpen op psychosociaal gebied.

3. Innovatief jongerenportaal voor zorg, onderwijs en maatschappelijke participatie; dit project werkt al in twaalf gemeenten en de provincie Gelderland. Het heeft tot doel om op jongeren toegesneden preventieve informatie over onderwerpen zoals geweld, drugs, seks, ziektes of eerwraak beschikbaar te maken. Daarnaast biedt het portaal op laagdrempelige manier toegang tot lokale hulpverleners. Het project kan volgens de jury als voorbeeld dienen voor de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin bij andere gemeenten.

4. Beter voorbereid op incidenten en rampen; dit project van NIFV en Movares Nederland draait om een interactief, op virtual reality gebaseerd, trainingssysteem. Het systeem is driedimensionaal en bevat verschillende objecten zoals een luchthaven, stedelijk gebied en tunnels. Met behulp van brandweer, politie en geneeskundige hulpdiensten kunnen de nagebootste incidenten worden gesimuleerd en gestabiliseerd.

5. Multidisciplinair Virtuele Incidenten Training: dit project van VSTEP B.V. en Artesis B.V. draait om een realistische virtuele 3D-omgeving waarin men elk denkbaar incident- of rampscenario in scene kan zetten. De applicatie is al succesvol toegepast en er wordt nu gewerkt aan de uitrol over meerdere veiligheidsregio’s.

De afgelopen maanden konden publieke en private organisaties via een prijsvraag veelbelovende maatschappelijke ict-projecten indienen in de sectoren Jeugd & Gezin en Gaming & Veiligheid. Belangrijkste voorwaarde was dat het gaat om succesvolle, kleinschalige toepassingen die breder kunnen worden ingevoerd. De ingediende projectvoorstellen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury onder leiding van Professor Soete.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken