Regionale financiering Trekvliettracé rond

Den Haag – Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag stelt voor € 29,8 miljoen voor het Trekvliettracé te reserveren. Dit bedrag komt uit de reserve Grote Projecten. Samen met de al eerder gereserveerde € 170,7 miljoen en de recente subsidie van € 24,5 miljoen van het Stadsgewest Haaglanden komt de regionale financiering nu in totaal op € 225 miljoen.

Verkeerswethouder Peter Smit: “Ik ben blij met dit besluit. Dankzij deze gemeentelijke en regionale reserveringen voldoen we nu aan de financiële voorwaarde van Verkeer en Waterstaat. Aanleg van dit tracé is cruciaal om de bereikbaarheid van deze stad voor de komende jaren te garanderen.”

Voorwaarden

Eind oktober 2007 stelde minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een regionaal drempelbedrag van € 225 miljoen van Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden als één van de voorwaarden voor een rijksbijdrage van maximaal € 225 miljoen.

Vanuit financieel oogpunt kan het Trekvliettracé opgenomen worden als groot regionaal project in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Overigens is daarmee nog niet de totale financiering voor het project geregeld. Voor het laatste deel van de financiering wordt gezocht naar andere dekkingsmogelijkheden. Het Trekvliettracé is de werknaam voor de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet (knooppunt Ypenburg, A4/A13) en de centrale zone van Den Haag.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geboorde tunnel ten noordoosten van de Trekvliet

Besluitvorming Trekvliettracé in volgende fase (22-12-2005)

Start milieueffectrapportage Trekvliettracé (01-04-2005)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag