Boskalis: 2007 wederom recordjaar

Hoofdpunten 2007

* Nettowinst euro 204,4 miljoen (+75%)

* Omzet euro 1.869 miljoen (+38%)

* Recordhoogte orderportefeuille euro 3,6 miljard (+40%)

* Hoge vlootbezetting, hogere marges

* Winst per aandeel euro 2,38, dividend per aandeel euro 1,19

Vooruitzichten 2008

Hoge omzet, hoge materieelbezetting, gezonde operationele marges

Koninklijke Boskalis Westminster heeft over 2007 een nettowinst behaald van euro 204,4 miljoen, 75% meer dan over 2006. De omzet van euro 1.869 miljoen was 38% hoger dan in 2006. Boskalis realiseerde deze groei geografisch breed gespreid en in alle marktsegmenten. Dankzij het gevoerde selectieve aannemingsbeleid werd vooral gewerkt aan kwalitatief goede projecten waarmee gezonde marges werden behaald. Boskalis verwierf in 2007 nieuwe opdrachten voor een bedrag van euro 2,9 miljard, waarmee de orderportefeuille, ondanks de hoge omzet, op een ‘all time high’ van euro 3,6 miljard uitkwam. Ook voor 2008 zijn de vooruitzichten positief.

Peter Berdowski, bestuursvoorzitter van Boskalis: "2007 was een absoluut topjaar. We hebben geprofiteerd van de hoge marktvraag. Door onze strategie gericht op selectief aannemingsbeleid hebben we daarenboven enkele mooie krenten uit de pap kunnen vissen. Voor 2008 verwacht ik wederom een hoge omzet, een volbezette vloot en gezonde operationele marges."

Positieve marktontwikkelingen in 2007

De opgaande lijn van de wereldbaggermarkt, die in 2005 is ingezet, zette zich in 2007 in versterkte mate voort. Op nagenoeg alle continenten en in alle voor Boskalis relevante sectoren steeg de vraag naar waterwerken het afgelopen jaar fors.

De vraag wordt gedreven door langetermijn groeifactoren als groei van wereldhandel, wereldbevolking en energieconsumptie. Zo groeit het transport van containers over zee fors, vooral onder invloed van de export uit China, dat zich meer en meer ontwikkelt als de mondiale productieplaats. Met name ook vanuit China neemt de behoefte aan bulkgrondstoffen, zoals ijzererts en koper, toe, waardoor het bulktransport over zee groeit. Derhalve worden havens verdiept en vergroot om de groei te absorberen. Daarnaast urbaniseert de wereld in rap tempo onder invloed van bevolkingsgroei en migratie naar steden, vooral in kustgebieden, die daardoor overbevolkt raken. Dit drijft de vraag naar nieuw land in zee, hetgeen grootschalige projecten voor de baggerindustrie oplevert. Ook de vraag naar energie blijft gestaag groeien, wat de olie- en gasindustrie noopt tot de ontwikkeling van nieuwe velden, veelal offshore. Daarbij is de baggerindustrie betrokken met de aanleg van LNG havens, het opspuiten van nieuw land voor LNG fabrieken en met offshore pijpleidingbescherming.

Dankzij zijn wereldwijde geografische spreiding alsmede het selectieve aannemingsbeleid dat sinds 2005 wordt gevoerd, kon Boskalis in het afgelopen jaar weer optimaal inspelen op deze positieve marktontwikkelingen. De onderneming nam nieuwe opdrachten aan voor het recordbedrag van euro 2.887 miljoen.

Dividend

Aan de op 15 mei 2008 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om conform het dividendbeleid een dividend uit te keren van euro 1,19 per aandeel (pay-out 50%), uit te keren in contanten. Het dividend zal vanaf 27 mei 2008 betaalbaar zijn.

Vooruitzichten voor het komende jaar

Voor 2008 worden wederom een hoge omzet en materieelbezetting verwacht, met gezonde operationele marges. Een concrete uitspraak over de resultaatverwachting voor 2008 kan nog niet worden gedaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv