Half april vrachtverkeer terug op Hollandse Brug

Half april 2008 kan het vrachtverkeer richting Amsterdam weer terug op de Hollandse Brug. In juli 2008 is de brug ook in de andere rijrichting (richting Almere) weer toegankelijk voor het vrachtverkeer. Rijkswaterstaat had graag de brug circa twee weken eerder open willen stellen voor het vrachtverkeer richting Amsterdam. Maar door de extreme weersomstandigheden in het weekend van 1 en 2 maart is de tent op de Hollandse Brug zwaar beschadigd geraakt wat voor vertraging heeft gezorgd. Rijkswaterstaat heeft de werkvolgorde en daarmee ook de planning moeten aanpassen waarbij er vooral rekening is gehouden met een zo snel mogelijke terugkeer van het vrachtverkeer.

Inhijsen liggers

In kader van de verbreding startte Rijkswaterstaat in het weekend van 15/16 maart aan de westzijde van de Hollandse Brug met het inhijsen van de liggers. Het inhijsen van de in totaal zeven liggers wordt in week 12 en week 13 uitgevoerd. De liggers worden via het Gooimeer per ponton aangevoerd. Vervolgens wordt elke ligger per trailer via de A6 naar de brug zelf gebracht. Tijdens deze oversteek is de Hollandse Brug ongeveer 15 minuten gestremd voor al het wegverkeer. Dit zal een aantal keer in de nacht herhaald worden. Daarnaast moet de weggebruiker rekening houden met diverse nachtelijke afsluitingen van toe- en afrit 1 Muiderberg en rijstrookafzettingen. Tijdens de aanvoer en het plaatsen van de liggers blijft per richting minimaal één doorvaartopening onder de Hollandse Brug beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. De werkzaamheden worden grotendeels ’s nachts uitgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. In de zomer 2008 worden de liggers aan de oostzijde van de brug ingehesen.

Mobiliteitsmaatregelen

Begin maart is Rijkswaterstaat gestart met een tweede werving voor de mobiliteitsmaatregelen FileMijdenA6 en kosteloos reizen met het OV zoals (snelweg)bus, metro en Vanpool. De verwachting is dat de verkeersdrukte op de A6 toeneemt als de vrachtwagens weer op de Hollandse Brug mogen rijden. Om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken wordt aan een groep weggebruikers gevraagd om deel te nemen aan FileMijdenA6 of gebruik te maken van het OV-alternatief. Het doel is om dagelijks 500 motorvoertuigen extra uit de ochtendspits te halen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat