VenW maakt winnaars van DigiDijk-programma bekend

Vrijdag 7 maart 2008 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat twee jonge bedrijven als winnaar gekozen van het project DigiDijk. De ondernemingen ontvangen een geldprijs waarmee zij hun concept voor innovatieve dijkbewaking verder kunnen ontwikkelen. Het project DigiDijk is er op gericht nieuwe waarnemingstechnieken voor dijkinspectie te ontwikkelen. De twee winnaars zijn gekozen uit vijf bedrijven die vorig jaar in opdracht van Rijkswaterstaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoerden.

Het eerste winnende concept wordt ontwikkeld door het bedrijf Hansje Brinker. Dit bedrijf maakt gebruik van satellietgegevens om eventuele verzakkingen van waterkeringen te kunnen waarnemen. Computers analyseren de gegevens zodat beheerders van waterkeringen een actueel zicht hebben op de stabiliteit van de waterkeringen. Het tweede winnende concept gaat om het toepassen van chiptechnologie in waterkeringen. De gebruikte chips functioneren als kleine meetstations die informatie in het hart van de waterkering kunnen meten zoals vochtgehalte en bewegingen. Dit concept wordt ontwikkeld door Alert Solutions B.V.. Deze beide bedrijven moeten begin 2010 een prototype hebben ontwikkeld dat zich zelfstandig op de markt kan bewijzen.

Het proefproject ‘Waarnemingstechnieken voor Inspectie van Waterkeringen’ (DigiDijk) is opgezet volgens de aanpak van het Nederlandse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. In dit programma besteedt de overheid innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s uit aan het bedrijfsleven. Het programma wil kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek om te komen met innovatieve, bruikbare oplossingen. Het proefproject DigiDijk is onderdeel van het WaterINNovatieprogramma (WINN) van Rijkswaterstaat. Dit programma stimuleert de markt in het vinden van nieuwe technieken en methodes ter verbetering van het waterbeheer.

De prijs is uitgereikt tijdens de 5e landelijke Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Deze jaarlijkse kennisdag maakt onderdeel uit van het gezamenlijke programma van Rijkswaterstaat en STOWA "Verbetering Inspectie Waterkeringen". Meer informatie en programma van deze dag is te vinden op www.inspectiewaterkeringen.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat