2e informatiebijeenkomst stimuleringsregeling Partners voor Water

Delft – Partners voor Water is een programma gericht op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector te versterken. De stimuleringsregeling is één van de instrumenten die het programmabureau inzet om samenwerking in de watersector te stimuleren. De regeling ondersteunt innovatieve waterprojecten van samenwerkende partners met een heldere internationale ambitie.

Partners voor Water organiseert woensdag 19 maart 2008 een tweede informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst bestaat uit een plenaire sessie over het programma Partners voor Water met aansluitend drie inhoudelijke workshops over de stimuleringsregeling. U bent vanaf 14.00 uur welkom bij het programmabureau Partners voor Water, Westvest 7 in Delft (Unesco-IHE gebouw). Bent u van plan binnenkort een projectvoorstel in te dienen? Of wilt u meer weten over het programma Partners voor Water? Meldt u dan aan voor deze bijeenkomst via www.partnersvoorwater.nl Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmabureau Partners voor Water, info@partnersvoorwater.nl of telefoonnummer 015-215 1891.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)