Masterplan OV Arnhem, Nijmegen klaar voor uitvoering

Arnhem, Nijmegen en de overige omliggende stadsregiogemeenten stemden donderdagmiddag 28 februari 2008 in met het Masterplan Openbaar Vervoer 2008-2020. Dit uitvoeringsplan is een verzameling uitgangspunten en prioriteiten voor een vloeiende uitvoering van het openbaar vervoer (OV) voor de komende 12 tot 20 jaar. Het omvat ook een investeringsagenda. Daarmee is dit plan het uitgangspunt voor onderhandelingen en samenwerking tussen de Stadsregio Arnhem Nijmegen en onder meer het Rijk, Provincie Gelderland, stadsregiogemeenten, vervoerders en marktpartijen. Hoge ambities kosten immers veel geld.

De definitieve vaststelling van het Masterplan OV door de Stadsregioraad betekent dat er de komende jaren vooral ingezet wordt op Stadsregiorail, HOV (hoogwaardig openbaar vervoer), ketenvervoer, verbetering van de (inter)nationale bereikbaarheid en integrale concessieverlening voor het OV vanaf 2012. Wil het OV echt een grote sprong vooruit maken dan kan dat niet zonder een integrale aanpak. Het Masterplan OV biedt de handvaten om bestaande losse projecten in samenhang met elkaar te prioriteren en te realiseren, zodanig dat ze elkaar versterken.

Het Masterplan OV biedt nieuwe perspectieven op basis waarvan de komende jaren vele bestaande en nieuwe projecten worden uitgevoerd. Daaronder vallen een groot aantal nieuwe stations (waaronder Nijmegen Goffert, Zevenaar Oost en Mook Molenhoek), de aanpak van spoorknelpunten (zoals verbetering van de spoorlijn Arnhem – Doetinchem), een HOV verbinding tussen Arnhem en Nijmegen aan de oostkant van de stadsregio en P+R locaties en transferia om auto en OV aan elkaar te koppelen bij structurele wegknelpunten.

In totaal gaat het om een extra investering van 450 miljoen euro, los van de jaarlijkse exploitatiekosten van het openbaar vervoer.

Link met wegen en ruimtelijke ontwikkeling

Openbaar vervoer staat niet op zichzelf maar werkt alleen als het wordt afgestemd op de wegen en op ruimtelijke ontwikkeling. Om van het OV een succes te maken is het nodig om rondom stations woningen, kantoren en bedrijvigheid te realiseren. Dat voorkomt dat bewoners en werknemers massaal in de auto stappen.

Het Masterplan OV zet daarnaast in op verknoping van het OV met de auto. De Waalsprinter bij Nijmegen is een goed voorbeeld van hoe de bereikbaarheid zo kan worden verbeterd.

Ten slotte zet het Masterplan OV in op een samenhangend OV lijnennet met veel rechtstreekse verbindingen in de stadsregio, met milieuvriendelijke brandstoffen en een goede aansluiting van stads- en streekbussen op de trein. Op basis van deze principes gaat de Stadsregio Arnhem Nijmegen samen met het Rijk, provincie, gemeenten, vervoerders en marktpartijen aan de slag met de uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)