Bomenkap bij Sluis 6 Zuid-Willemsvaart

Nieuwe sluizen voor betere bereikbaarheid Brabant over water

‘s-Hertogenbosch – Zoals u weet, werkt Rijkswaterstaat aan de vervanging van de verouderde sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart. Eind 2007 is hiervoor opdracht gegeven aan de bouwcombinatie Sluis 4-5-6 v.o.f. Eén van de eerst zichtbare werkzaamheden betreft het rooien van de bomen op de westelijke kanaaldijk bij Sluis 6. Van maandag 3 maart tot en met vrijdag 7 maart 2008 wordt tussen 07.00 en 19.00 uur, gewerkt aan het rooien van de bomen.

Voor het kappen is in 2007 door de gemeente Laarbeek een vergunning afgegeven. Het is noodzakelijk de bomen te kappen in verband met de bouw van het nieuwe sluiscomplex voor Sluis 6. Het rooien van de bomen vindt conform de Flora- en Faunawet plaats. In het kader van natuurcompensatie plaatst Rijkswaterstaat een aantal lindebomen terug op het sluisterrein van Sluis 6. Met de gemeente is overeengekomen dat zij voor de overige compensatie zorgdraagt.

Naar verwachting is de hinder voor de direct omwonende(n) beperkt tot enige geluidsoverlast. Gebruikers van het fiets-/wandelpad op de westelijke kanaaldijk moeten rekening houden met een afsluiting van het fiets-/wandelpad gedurende de werkzaamheden.

Brabantse kanalen in beweging

Het realiseren van de nieuwe sluizen 4, 5 en 6 valt samen met een aantal andere projecten van Rijkswaterstaat Noord-Brabant op de Brabantse Kanalen. Zo voert Rijkswaterstaat groot onderhoudwerkzaamheden uit als baggeren, het repareren en aanpassen van sluisdeuren, bruggen en sluiskolken. Daarnaast is Rijkswaterstaat vergevorderd met de plannen voor de verbreding en opwaardering van het Wilhelminakanaal. Ook de omlegging van de Zuid-Willemsvaart ten oosten van ’s-Hertogenbosch nadert het officiële Tracé-besluit waardoor de voorbereidingen voor de uitvoering daadwerkelijk kunnen starten. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking en nauw overleg met de Provincie, betrokken gemeenten en Waterschap Aa en Maas. Na deze gezamenlijke investering in de Brabantse Kanalen kunnen ook grotere schepen (klasse IV) vanuit de Maas naar Eindhoven en Helmond varen. En dat levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant