2007 topjaar voor Imtech: EBITA +38%, nettowinst +36%

Vooruitzichten 2008

# Verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.

Strategie 2008 – 2012

# Imtech op weg naar leidende positie als Europese technische dienstverlener en in de mondiale maritieme markt.

# Doelstellingen: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-marge doelstelling van 6%.

CEO René van der Bruggen: “Veel vertrouwen in 2008”

“Voor Imtech was 2007 een topjaar”, zegt René van der Bruggen, CEO van technische dienstverlener Imtech. “In nagenoeg alle voor Imtech relevante markten van buildings, industry, infra & mobility en marine was sprake van een sterke groei van technologie-investeringen. Doordat Imtech in staat is totaaloplossingen aan te bieden door de combinatie van elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw, wist Imtech van deze aantrekkende investeringen uitstekend te profiteren. De autonome EBITA-groei kwam in 2007 uit op het hoge niveau van 21%, een uitstekende prestatie. De EBITA nam in totaal met 38% toe en de nettowinst met 36%. De operationele EBITA-marge steeg van 4,5% naar 5,1%. Vooral in Duitsland & Oost-Europa was sprake van een explosieve groei. De orderportefeuille nam hier, geheel autonoom, met 56% toe. In totaal kwam de orderportefeuille uit op ruim 3,8 miljard euro, een record. De kwaliteit van deze portefeuille is goed te noemen en vormt een prima uitgangspunt voor het jaar 2008. Imtech heeft zich in 2007 versterkt met in totaal elf goed bij Imtech passende technologie-ondernemingen. De opbrengsten hiervan kwamen uit op 250 miljoen euro op jaarbasis. Bij toenemende technologie-investeringen en een omvangrijke en kwalitatief sterke orderportefeuille is er sprake van veel vertrouwen in 2008. Ook omdat Imtech er in is geslaagd in groeimarkten als energie, water en milieu een uitstekende positie op te bouwen. Circa 22% (750 miljoen euro) van de opbrengsten 2007 kwam uit deze snel groeiende deelmarkten. Imtech streeft naar een opbrengstenniveau van 5 miljard euro in 2012, door autonome groei en acquisities. Imtech is op weg naar een leidende positie als Europese technische dienstverlener en in de mondiale maritieme markt.”

Resultaten 2007

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa (EBITA) nam met 38,1% toe tot 156,5 miljoen euro (2006: 113,3 miljoen euro), waarvan 21,2% autonoom (2006: 13,3%). De opbrengsten groeiden met 17,9% tot 3.346 miljoen euro (2006: 2.839 miljoen euro), waarvan 7,2% autonoom (2006: 7,2%). De orderportefeuille per 31 december 2007 groeide goed – zowel in omvang als kwaliteit – en nam met 30,5% toe tot 3.815 miljoen euro (2006: 2.924 miljoen euro). De nettowinst nam met 35,9% toe tot 91,9 miljoen euro (2006: 67,7 miljoen euro). De winst per aandeel voor amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa steeg met 0,37 euro tot 1,29 euro (+ 40,2%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar. De totale operationele EBITA-marge steeg van 4,5% ultimo 2006 naar 5,1% eind 2007.

Dividend 2007

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden voorgesteld van 0,47 euro per aandeel, een toename van 30,6%. Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 40% van de nettowinst, conform het dividendbeleid. Het dividendrendement op basis van de slotkoers 2007 bedraagt 2,8% (2006: 2,2%).

Acquisities

In 2007 werd, evenals in voorgaande jaren, met succes gewerkt aan verdere Europese positieversterking van Imtech door acquisities. Kort samengevat gaat het om de volgende ondernemingen:

# Peek Traffic (opbrengsten op jaarbasis 105 miljoen euro, aantal medewerkers 600): hightech mobiliteitsoplosser in Europa;

# Aqua Group (opbrengsten op jaarbasis 51 miljoen euro, aantal medewerkers 210): versterking van de positie in de UK in de regio Cambridge en in het oostelijk deel van Groot-Londen;

# Suir Engineering (opbrengsten op jaarbasis 61 miljoen euro, aantal medewerkers 550): verwerving van een positie in de Ierse industriële technologiemarkt;

# overnames op de Duitse (BMS Systems IT Solutions en X-Wert Consulting) en Zwitserse (Interex) ICT-markt (opbrengsten op jaarbasis 10 miljoen euro, aantal medewerkers 40), waardoor de samenwerking met de wereldmarktleiders IBM en Microsoft verstevigd werd;

# Metubsa (opbrengsten op jaarbasis 4 miljoen euro, aantal medewerkers 70): gespecialiseerd in industrial maintenance in het noorden van Spanje;

# in Luxemburg en op de maritieme markt werden kleinere, maar gezonde en groeiende bedrijven overgenomen (opbrengsten op jaarbasis 19 miljoen euro, aantal medewerkers 113).

In totaal was met deze acquisities een koopprijs, inclusief maximale earn-out, van 163,5 miljoen euro gemoeid. De totale opbrengsten op jaarbasis van deze acquisities bedroegen met 1.583 nieuwe medewerkers circa 250 miljoen euro. Alle overgenomen ondernemingen presteerden goed en leverden direct een bijdrage aan de winst per aandeel over 2007. De verwachte EBITA op jaarbasis bedraagt circa 20 miljoen euro, waarvan 11 miljoen euro in 2007 werd verantwoord.

Benelux: significante autonome groei

Opbrengsten, EBITA en orderportefeuille namen, volledig autonoom, significant toe. Imtech is één van de sterkste multidisciplinaire technische dienstverleners in de Benelux. Deze sterke marktpositie vormde een goede basis voor significante autonome groei in alle relevante markten. Mede als gevolg van een meer selectieve verwerving van projecten nam de EBITA extra toe. Ook de orderportefeuille ontwikkelde zich opvallend goed, met een winstpotentie van goede kwaliteit, hetgeen vertrouwen voor de toekomst biedt. Er was sprake van een toenemende vraag naar een totaalaanpak in technologische dienstverlening. Het aantal bouwteams en (intensieve) samenwerking met klanten en leveranciers nam toe. De focus werd met succes gericht op innovatieve oplossingen in de markten van energie(besparing) en milieu. In België en Luxemburg was sprake van voortgaande groei. In Nederland, dat zich de laatste jaren kenmerkte door moeilijke marktomstandigheden, was sprake van duidelijk herstel. Met name in de industrie wist Imtech van de aantrekkende marktomstandigheden te profiteren, bijvoorbeeld met langlopende onderhoudscontracten en versterking van de exportpositie op de groeiende markt van olie & gas. In de inframarkt deed Imtech het goed, in het bijzonder in de segmenten van energiezuinige verlichting, rail, verkeer en veiligheid werd groei gerealiseerd. Verdere groei in de Benelux ligt in het verschiet.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# technologie, ICT-infrastructuur en een deel van de veiligheid in het nieuw te bouwen Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch;

# technologie in het omvangrijke complex ‘Belval Plaza’ in Luxemburg, de eerste fase in een ontwikkeling van 140.000 m² winkels, leisure, parkeren en kantoren;

# export van technologie om geproduceerd gasvolume te meten bij Petrom, het grootste olie- en gasbedrijf van Roemenië;

# onderhoud, technologische infrastructuur voor een tankpark en een compleet nieuwe spinlijn bij Teijin Aramid, producent van para-aramideproducten;

# verbetering van de veiligheid in, rond en op tientallen tunnels, bruggen en sluizen in Nederland.

Duitsland & Oost-Europa: hoge groei

Opbrengsten, EBITA en orderportefeuille groeiden, volledig autonoom, sterk. In Duitsland & Oost-Europa was sprake van hoge groei, mede onder invloed van de groeiende export door de Duitse industrie. Imtech focust in toenemende mate op dit segment en wist als één van de grootste technische dienstverleners te profiteren van de sterk gestegen investeringen. Ook namen de activiteiten in de markt van buildings toe, mede door de toenemende vraag naar energiezuinige concepten en energiebesparende maatregelen. Per saldo was er sprake van een zeer positief beeld. Autonoom namen opbrengstenen EBITA sterk toe en groeide de orderportefeuille (+ 56%) explosief. Met name in de belangrijke auto-industrie, de energiemarkt, vliegtuigindustrie, farmacie, de markt van halfgeleiders en op luchthavens was Imtech door middel van langdurige partnerships in staat structureel te groeien. In de energiemarkt excelleerde Imtech en wist volop te profiteren van de sterk gestegen vraag naar zuinige, alternatieve en decentrale energievoorzieningen. In Polen werd een definitieve doorbraak bereikt en behoort Imtech inmiddels tot de sterkste technische dienstverleners. Ook in Bulgarije, Roemenië en Kroatië was Imtech in toenemende mate actief. Samen met Duitse opdrachtgevers werd ook de markt in Rusland betreden. De toekomst in Duitsland & Oost-Europa ziet er zeer positief uit.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# technische infrastructuur en innovatieve koeling voor de upgrading en uitbreiding van enorme datacentra bij Citibank en Nürnberger Versicherungsgruppe;

# technische infrastructuur en hightech testtechnologie in nieuwe onderzoek-, innovatie- en energietestcentra van BMW met als doel de CO2-uitstoot van nieuwe modellen te reduceren;

# high-tech cleanrooms bij Siltronic en Carl Zeiss;

# technologische inrichting van een assemblage- en lakhal van Airbus nabij Beijing in China, gebaseerd op een vergelijkbare reeds uitgevoerde opdracht in Hamburg.

UK, Ierland & Spanje: sterke groei

Opbrengsten, EBITA en orderportefeuille namen sterk toe, zowel autonoom als door acquisities. De UK en Ierland kenmerkte zich door hoge technologie-investeringen, vooral in Groot-Londen. Deze positieve marktomstandigheden resulteerden in een sterke groei van Imtech, zowel autonoom als door middel van acquisities. Met de overname van Aqua Group verstevigde Imtech haar positie in de regio Oost-Engeland. Met de overname van Suir Engineering verkreeg Imtech toegang tot Ierland, waar het tot nu toe nauwelijks actief was. Suir Engineering is de grootste E&I-contractor (elektrotechniek en instrumentatie) van Ierland en behoort tot de top-3 spelers in de Ierse industriële technologiemarkt met een focus op de groeiende farmaceutische markt. In alle buildings regio’s (Groot-Londen, zuidoost Engeland, de Midlands en Yorkshire), alsmede op de infrastructurele watermarkt, werd progressie geboekt. Mede onder invloed van de Olympische Spelen 2012 wordt verdere groei verwacht.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# technologie en brandbeveiliging in het megawinkelcentrum Westfield (150.000 m²) in White City in Londen;

# technische infrastructuur in biotechnologiecentra, biofarmacentra en farmaceutische productiecentra voor Wyeth Medical, Johnson & Johnson, Genzyme en Quidant/Abott in Ierland;

# techniek in een nieuwe ‘waterplant’ van Anglian Water Services die zorgt voor schoon en veilig drinkwater voor 1 miljoen mensen in East Anglia.

In Spanje werd vanuit een brede focus op de markt van buildings voortgaande autonome groei bereikt in en rond de economische regio’s Madrid, Valladolid, Barcelona, Valencia en in de loop van 2007 ook Sevilla. De maintenance-activiteiten ontwikkelden zich in deze regio’s positief. In de industrie groeide Imtech aanzienlijk en is Imtech betrokken bij uitbreiding en upgrading van de raffinagecapaciteit bij nagenoeg alle grote olie- en gasbedrijven. Progressie werd ook geboekt in de markt van shutdowns en maintenance. Op alle fronten ontwikkelde Imtech zich positief. In Noord-Spanje, waar Imtech tot voor kort bescheiden actief was, werd de onderhoudsspecialist Metubsa overgenomen. Imtech verkeert in een goede positie voor verdere groei.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# uitbreiding van de raffinagecapaciteit van olie- en gasbedrijf Cepsa in Huelva;

# grote shutdowns in raffinaderijen van Cepsa op Tenerife, van Repsol in Puertollano en van BP in Castellón;

# technologie in winkelcentra van ING Real Estate en Multidevelopment in Madrid;

ICT, Mobility & Marine: forse groei

Door een combinatie van autonome groei en acquisities namen de opbrengsten en EBITA fors toe. ICT vormt steeds vaker een belangrijk onderdeel van de totaaloplossingen van Imtech. De core-ICT ondernemingen van Imtech (Imtech ICT en Fritz & Macziol) fungeren als ICT-voorhoede met een concentratie op innovatie en het leveren van maatwerk met een breed en onderscheidend pallet aan hoogwaardige ICT-diensten. De vraag naar Service Oriented Architecture, business intelligence, webtechnologie, VoIP en Microsoft Dynamics nam toe. Imtech ICT en Fritz & Macziol excelleerden in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en groeiden sterk. ‘Groene’ (energiezuinige) ICT is in opkomst. Partnerships met IBM en Microsoft werden uitgebouwd, ook al door overname van het Duitse BMS Systems IT Solutions en X-Wert Consulting, alsmede het Zwitserse Interex.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# upgrading van de ICT-infrastructuur van Rijkswaterstaat waarmee in Nederland op honderden meetlocaties data wordt verzameld over waterstanden in grote rivieren en de golfbewegingen langs de kust;

# software-oplossingen en -services met geïntegreerde totaaloplossingen (Microsoft Dynamics NAV) voor accounting en budgettering voor 750 Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse gemeenten en publieke instellingen met in totaal meer dan 50.000 gebruikers.

Imtech is in de markt van mobility in toenemende mate actief in zowel in de (inter)stedelijke markt als in de markten van hightech verkeershandhaving en verkeerscentra (Traffic Management Centres). De vraag naar deze hightech oplossingen groeit structureel. Imtech ontwikkelde zich prima mede door de overname van Peek Traffic, een belangrijke speler op de Europese mobiliteitsmarkt met een breed pakket aan intelligente mobiliteitsoplossingen gericht op doorstroming, verkeersveiligheid en beperking van schadelijke uitstoot (fijnstof). Imtech was met een gezonde groei in toenemende mate actief, vooral in de UK en Nederland. Ook namen de activiteiten in Polen toe.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# dynamische verkeerssystemen in onder meer Helmond, Brussel en rond de Nederlandse luchthaven Schiphol waardoor de verkeersdoorstroming met meer dan 15% verbeterde en de uitstoot van fijnstof werd verminderd;

# een onderhoudscontract van vijf jaar voor Transport for London (beheerder van het totale wegennet in en rondom Londen) voor 40% van de verkeerssystemen in Londen, inclusief het Olympisch gebied.

In de maritieme markt is Imtech een internationale speler van formaat met 60 internationale servicepunten en vestigingen in Europa, USA, het Verre en Midden Oosten en China. In nagenoeg alle segmenten werd goede vooruitgang geboekt, met name in de markt van olie & gas, luxe (mega)jachten en cruiseschepen. Eind 2007 werden een aantal grote opdrachten in het kader van marineprogramma’s van de Nederlandse marine en Royal Navy in de UK opgeleverd, hetgeen een drukkend effect had op de orderportefeuille. De organisatie werd versterkt door overname van Seacoast Electronics (USA) en Free Technics (softwarespecialist). De vraag naar energiezuinige (diesel)elektrische voortstuwing nam toe. In Duitsland en China vertoonde Imtech sterke groei. Het vizier blijft gericht op verdere groei.

Enige belangrijke opdrachten waren:

# marineprogramma’s voor nieuwe schepen van de marines van Oman, Thailand en Turkije;

# automatisering en technische infrastructuur aan boord van de Pieter Schelte, het grootste multifunctionele werkschip ter wereld;

# tien luxe megajachten (lengte tussen 70 en 160 meter) van Nederlandse, Russische, Chinese en Duitse werven;

# technologiepakketten aan boord van zes cruiseschepen (2.300 tot 2.800 passagiers) van de Italiaanse werf Fincantieri en de Duitse Meyer Werft;

# technologische oplossingen aan boord van ruim 240 schepen op een groot aantal Chinese werven.

Duurzame en leefbare samenleving

Vanuit haar core business levert Imtech steeds vaker een bijdrage aan een duurzame, leefbare samenleving, bijvoorbeeld met energietechnologie, energiebesparing, intelligente oplossingen voor mobiliteit, schoon water, LED-verlichting en technologie die bijdraagt aan een beter milieu. De opbrengsten in de energiemarkt en de markten van water en milieu (energy & environment) in 2007 bereikte een niveau van circa 750 miljoen euro.

Opvallende projecten waren:

# de technologie in de vier grootste biogascentrales in de UK die samen 4,2 miljoen MW aan energie op te wekken (opdrachtgever: Anglian Water Services);

# een nieuwe, energieopwekkende verbrandingslijn voor HVC-afvalcentrale Dordrecht in Nederland;

# een innovatief geïntegreerd energetisch en ecologisch concept voor een zonnecellenfabriek van Solon in Berlijn;

# een innovatieve oplossing waarmee schadelijke kerosine-emissie (1.000.000 m3 kerosinedamp en 250 ton kerosineresidu) die op de Nederlandse luchthaven Schiphol vrijkomt bij het tanken van de vliegtuigen wordt omgezet in elektriciteit.

Ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kwam progressie tot stand, bijvoorbeeld door het complete Nederlandse leasewagenpark van 3.200 auto’s te laten tanken op milieuvriendelijke benzine en daarmee bijna 1 miljoen kilo aan schadelijke CO2-uitstoot te voorkomen. Ook werd aandacht besteed aan de beoordeling van MVO-prestaties van partners in eigen facilitaire processen en aan ‘sustainable procurement’. Bovendien startte Imtech in het kader van corporate citizenship een project gericht op kennisoverdracht naar ontwikkelingslanden.

Financiële baten en lasten

De netto financieringslasten stegen met 10,0 miljoen euro tot 20,9 miljoen euro. Deze stijging komt voornamelijk door de gestegen nettorentelasten van 8,7 miljoen euro tot 17,7 miljoen euro als gevolg van een toename van de nettoschuldpositie door gepleegde acquisities.

Belastingen

De belastingen bedroegen 33,3 miljoen euro, 5,7 miljoen euro meer dan in 2006. De effectieve belastingdruk kwam uit op 26,4% (2006: 28,6%) en nam mede af door de daling van het nominale belastingtarief in Nederland.

Financiële positie

Het balanstotaal is toegenomen met 324 miljoen euro tot 1.891 miljoen euro per eind 2007 (2006: 1.567 miljoen euro). Deze stijging vloeit voor circa 140 miljoen euro voort uit de in 2007 geëffectueerde acquisities. Daarnaast is de balansverlenging vooral het gevolg van activering van betaalde goodwill bij overnames (142 miljoen euro) en autonome groei in onderhanden werk, vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten. In het openingsvermogen van 2006 is een correctie uit voorgaande jaren van 9,7 miljoen euro negatief verwerkt.

Kasstroom, investeringen en financiering

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten steeg met 103,1 miljoen euro tot 147,8 miljoen euro. Oorzaak hiervan is de sterk toegenomen EBIT (stijging van 38,5 miljoen euro) en relatief lagere handels en overige vorderingen (73,2 miljoen euro minder toegenomen) door een beter werkkapitaalbeheer. De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 147,1 miljoen euro negatief (2006: 113,5 miljoen euro negatief) voornamelijk door verwerving van dochterondernemingen.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 29,7 miljoen euro (2006: 30,5 miljoen euro). De afschrijvingen bedroegen 24,0 miljoen euro (2006: 19,7 miljoen euro).

In 2007 heeft Imtech een nieuwe gecommitteerde kredietfaciliteit afgesloten van 300 miljoen euro ter vervanging van bestaande standby-faciliteiten. Deze nieuwe faciliteit wordt aangewend voor zowel de financiering van werkkapitaal als acquisities en heeft een looptijd van 5 jaar, met de mogelijkheid om deze nog twee keer met een jaar te verlengen tot in totaal 7 jaar. Naast genoemde 300 miljoen euro kredietfaciliteit beschikt Imtech over een aantal niet-gecommitteerde, bilaterale kredietfaciliteiten ter grootte van circa 200 miljoen euro.

Op 31 december 2007 beschikte Imtech over 124 miljoen euro (2006: 80 miljoen euro) aan liquide middelen en bedroeg de netto schuldpositie 92 miljoen euro (2006: 25 miljoen euro). De rentedekking bedroeg 7,0 (2006: 9,9). De ratio nettoschuld/EBITDA kwam uit op 0,51 (2006: 0,19).

Met de nieuwe kredietfaciliteit is een financieel gezond fundament aanwezig voor de toekomst. Daarmee is Imtech beter in staat om zowel autonoom als door middel van acquisities te groeien.

Human Resources

De arbeidsmarkt is duidelijk in beweging en de effecten hiervan waren merkbaar. Door succesvolle arbeidsmarktcampagnes en het opnieuw inrichten van wervingsprocessen is Imtech in voldoende mate in staat gebleken aan de toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers te voldoen. Ook omdat Imtech als werkgever bekender en aantrekkelijker is geworden. Tevens is de omvang van de groep recruiters vergroot en werden de jobsites van Imtech verbeterd. Naast het wervingsaspect is de focus in toenemende mate gericht op behoud van medewerkers (actief retentiebeleid). Hierbij kregen interne doorgroeimogelijkheden, opvolgingscenario’s in alle geledingen van de organisatie en management development veel aandacht. Groei en (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers staan centraal in het HRM-beleid. Behoud en werving van medewerkers vormen immers de belangrijkste basis voor verdere groei en ontwikkeling van Imtech. Imtech wil in dit kader in de markt van technische dienstverlening tot de beste werkgevers behoren. Een voorbeeld is Young Imtech, een programma voor jonge Imtechers, ongeacht achtergrond en opleiding, met als doel kennisoverdracht, persoonlijkheidsontwikkeling, teambuilding en het opbouwen van interne netwerken. Een ander voorbeeld is het Imtech Young Capital Program, een managementtraineeship met als doelstelling jonge academici en HBO-ers in staat te stellen aan de hand van een versneld opleidingstraject managementposities in te vullen. Dit programma wordt op de markt als onderscheidend gezien en stelt Imtech in staat het beste toekomstig management aan te trekken.

De omvang van het personeelsbestand is in 2007 met 1.869 medewerkers toegenomen van 16.362 naar 18.231 (een toename van 11,4%), met name als gevolg van de gedane acquisities (1.583). In het kader van de dynamiek van de arbeidsmarkt nam de in- en uitstroom van medewerkers aanzienlijk toe tot respectievelijk 16,6% (2006: 12,8%) en 15,0% (2006: 9,1%). Het gemiddeld ziekteverzuim per medewerker daalde van 4,3% naar 4,0%. De ongevallenfrequentie per miljoen gewerkte uren (de TRCF, Total Recordable Case Frequency) nam verder af van 0,28 tot 0,10.

Strategie 2008 – 2012: op weg naar 5 miljard euro opbrengsten

In de laatste vijftien jaar is Imtech structureel hard gegroeid. De CAGR, Compound Annual Growth Rate, kwam in de periode 1993 – 2007 voor de opbrengsten uit op 14,0% en voor de EBITA op 22,0%. Met deze groeipercentages behoort Imtech tot de snelst groeiende technische dienstverleners in Europa. Teneinde deze groei ook voor de toekomst veilig te stellen, heeft Imtech 2007 gebruikt om een actualisatie van haar succesvolle groeistrategie tot stand te brengen.

In de maatschappij neemt de vraag toe naar energiebesparing, alternatieve brandstoffen en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu. Ook groeit de behoefte aan veiligheid en is er sprake van een toename van de vraag naar zorg, welzijn en gezondheid. Tot slot geldt dat door toenemende filevorming een sterke vraag naar mobiliteitsoplossingen ontstaat. De consequentie hiervan is dat de technologie-investeringen in deze markten toenemen. Imtech wenst hier strategisch op in te spelen.

Klanten specificeren steeds vaker hun gewenste output in de vorm van financiële kengetallen en vragen in toenemende mate op welke wijze en met welke concepten, diensten en technologieën deze output het beste tot stand kan worden gebracht. De verantwoordelijkheden van Imtech in relatie tot de verantwoordelijkheden van de klant zijn dan ook sterk groeiende. Imtech kan hier vanuit haar portfolio goed op inspelen en wenst haar toegevoegde waarde strategisch te verhogen, teneinde opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn.

Het belang van software- en hardwareservices in de markt van technische dienstverlening is snel groeiend. ICT vormt steeds vaker de kern van technologische totaaloplossingen. In dit kader wenst Imtech strategisch gezien haar ICT-activiteiten te intensiveren: autonoom, door interne samenwerking en het overnemen van hoogwaardige ICT-ondernemingen. De ambitie is bestaande partnerships met de wereldmarktleiders IBM en Microsoft uit te breiden en uit te groeien tot een leidende Europese samenwerkingspartner.

Naast versterking van bestaande marktposities in bestaande landen richt Imtech zich in sterke mate op innovatie en nieuwe samenwerkingsmodellen met opdrachtgevers en leveranciers. Daarnaast heeft Imtech de ambitie om op termijn ook in Ierland, Oostenrijk en Scandinavië een sterke positie op te bouwen en haar positie in Oost-Europa verder te verstreken. Internationaal richt de focus zich op uitbreiding van de positie in de maritieme markt met extra servicevestigingen en versterking van de positie in China.

Strategische actiepunten tot 2012

Concrete actiepunten in de uitwerking van de groeistrategie tot 2012 zijn:

# sterke focus op groeimarkten: energie, milieu, mobiliteit, water, zorg en veiligheid;

# overnames op het gebied van ICT in met name in de UK, Ierland, België en Spanje;

# versterking van partnerships met IBM en Microsoft;

# versterking van positie in de UK en Ierland, zowel geografisch in buildings en industry als in de inframarkt (drinkwater en (afval)waterzuivering);

# groei in Spanje, zowel technologisch als geografisch;

# vergroten van activiteiten in een aantal landen in Oost-Europa, zowel autonoom als door acquisities;

# het door acquisities opbouwen van posities in Oostenrijk en Scandinavië;

# het bereiken van een sterke Europese positie in de mobiliteitsmarkt;

# verdere versterking van de internationale positie op de maritieme markt;

# versterking van lopende cultuurveranderingsprocessen en een Europees management-programma met uitwisseling van Imtechers uit de diverse landen en culturen;

# het ontwikkelen van arbeidsmarktcommunicatieprogramma’s en -acties teneinde Imtech een top-of-mind positie op de Europese arbeidsmarkt te geven;

# het optimaal gebruiken van de inkoopkracht (‘procurement power’) van Imtech, mede als gevolg van de steeds omvangrijkere schaalgrootte.

Op een groot aantal van deze strategische acties werd in 2007 goede vooruitgang geboekt.

Doelstellingen

Op basis van de strategische update heeft Imtech de volgende doelstellingen geactualiseerd:

# opbrengsten 5 miljard euro te bereiken in 2012;

# handhaving van de doelstelling voor de operationele EBITA-marge van 6%.

Vooruitzichten

Imtech bezit een sterk strategisch portfolio van samenhangende activiteiten. Hierdoor kan Imtech goed profiteren van de, naar de huidige inzichten, aantrekkende marktomstandigheden in de voor haar relevante landen en technologische marktsegmenten. Daarnaast is de Europese positie van Imtech in 2007 verder versterkt door kwalitatief goede acquisities.

Voor 2008 is Imtech goed gepositioneerd voor verdere groei, ook omdat de kwaliteit van de orderportefeuille verder verbeterd is.

Naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2008 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.