Start inspraak maatregelen gezonde lucht Amsterdam

Praat mee over plannen vrachtverkeer en personenverkeer
Programmabureau Luchtkwaliteit & Klimaatbureau Amsterdam

De lucht in Amsterdam is allesbehalve schoon. Daar willen we verandering in brengen. Samen met u. Voor de gezondheid van Amsterdammers en om te mogen blijven bouwen in de stad. Het gemotoriseerde verkeer is een van de belangrijkste veroorzakers van de luchtverontreiniging in de stad.

Er zijn twee plannen om zowel het vrachtverkeer als het personenverkeer in de stad schoner en efficiënter te maken: het Actieplan Goederenvervoer en het plan Voorrang voor een Gezonde Stad. Een van de belangrijkste maatregelen is het instellen van een milieuzone binnen de Ring A10 (behalve Amsterdam-Noord) voor de meest vervuilende vrachtauto’s, personen- en bestelauto’s.

Personenvervoer: Voorrang voor een Gezonde Stad

Voornemens:

* Milieuzone: het weren van de meest vervuilende auto’s vanaf medio 2009 in het gebied binnen de ring A10 (behalve Amsterdam Noord). Het gaat om bestelauto’s die meer emissie hebben dan de Euro 2 norm (ongeveer bouwjaar 1997), personenauto’s op benzine en LPG van voor 1992 en personenauto’s op diesel zonder roetfilter;

* Subsidies: er is al een landelijke subsidieregeling voor het plaatsen van een roetfilter, nu komt er ook een subsidieregeling voor de sloop van ‘vuile’ auto’s;

* Parkeertarieven: de tarieven stijgen geleidelijk vanaf de Ring A10 naar het centrum, de parkeergebieden veranderen en er moet binnen de Ring A10 ten minste betaald worden tot 21.00 uur;

* Schone auto’’ krijgen voorrang bij aanvraag van een parkeervergunning;

* Uitbreiding Park+Ride (P+R) van 1100 naar 5500 plaatsen met betere aansluiting op het openbaar vervoer;

* Verbeteren openbaar vervoer door o.a. verruiming van de dienstregeling tot 01.00 uur en OV arrangementen.

Vrachtverkeer: Actieplan voor het goederenvervoer

Voornemens:

* Milieuzone: vanaf eind 2008 alleen nog toegang voor schoon vrachtverkeer in het gebied binnen de Ring A10 (behalve Noord en enkele bedrijvengebieden);

* Kwaliteitsnet Goederenvervoer: instellen van een netwerk van verbindingen waar maatregelen worden getroffen die zorgen voor een betere doorstroming van het vrachtverkeer;

* Stimuleren andere manieren van bevoorraden o.a. vrachttram, boot en fiets en straatmanagement.

Informatiemarkt

Op zaterdag 15 maart van 12.00 tot 16.00 uur is een inspraakmiddag met informatiemarkt in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72 (bij de Jodenbreestraat). U bent van harte welkom!

Inspraak

De inspraak is van 21 februari tot en met 3 april 2008.

Plannen inzien

De plannen kunt u downloaden van www.gezondelucht.amsterdam.nl Ook kunt u ze inzien bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 te Amsterdam en bij alle stadsdelen.

Telefonische vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Antwoord, tel. 14 020.

Mail uw zienswijze

Uw zienswijze kunt u mailen naar: inspraakvoorranggezondestad@ivv.amsterdam.nl en inspraakgoederenvervoer@ivv.amsterdam.nl of per post naar: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam