Voortgang werken spoor Lanaken – Maastricht

Lanaken, België – De werken voor het spoorproject Lanaken – Maastricht zijn volop in uitvoering. Op het industrieterrein, in de buurt van de windturbines, zijn de werken gestart sedert begin november. Tot einde maart wordt 180.000 m³ grond afgegraven voor de bouw van een rangeerbundel en laad- en loskade voor containeroverslag. Voor de afvoer van de afgegraven gronden, heeft het AGB Lanaken onderhandeld met de steenfabrieken uit de streek. Er is gekozen voor een oplossing waarbij de afgegraven grond wordt afgevoerd naar de leemgroeves van de diverse steenfabrieken in en rond Lanaken, waar het dienst zal doen als opvulgrond. De grond wordt afgevoerd via het jaagpad langs het Albertkanaal, waarbij zoveel mogelijk de openbare weg vermeden wordt om de hinder voor omwonenden te vermijden.

Op de plaats van de huidige grondwerken zal, na de uitgravingwerken, het rangeerstation aangelegd worden. Hier komen goederentreinen via de spoorbundel aangereden tot bij een 600 meter lange laad- en loskade. De goederen worden er overgeplaatst van de trein op de vrachtwagens of omgekeerd. De betonwerken voor de aanleg van het rangeerbundel en de aanleg van de sporen, starten in maart 2008.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van het AGB Lanaken (Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken). Een autonoom gemeentebedrijf is een door de gemeenteraad opgerichte publieke rechtspersoon die autonoom van de gemeente werkt. Het is een soort van aparte vennootschap die beheerd wordt door een eigen raad van bestuur en directiecomité. Een autonoom gemeentebedrijf kan enkel opgericht worden voor welbepaalde activiteiten. Het AGB van Lanaken houdt zich, naast het spoordossier, ook bezig met grote vastgoedprojecten zoals de plannen voor de bouw van een zwembad en de aanleg van een ondergrondse parkeerplaats in Lanaken-centrum.

De totale kostprijs van deze werken bedraagt ruim 7.095.000 euro incl BTW en wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door Europa (Interreg) en het Vlaams Gewest (tezamen 80 % van de financiering). Het aandeel van het AGB Lanaken in deze werken bedraagt ongeveer 2.500.000 euro, zijnde het saldo van de eigenlijke investeringen + de kosten van het archeologisch onderzoek en diverse consultancy- en ereloonkosten.

De huidige werken zullen op Belgisch grondgebied afgerond zijn tegen oktober 2008. Op dat ogenblik zullen de treinen nog niet kunnen rijden, omdat eerst het hoofdspoor tussen Lanaken en Maastricht nog heraangelegd moet worden. Die werken zijn inmiddels ook gestart. In Nederland wordt de goederenspoorlijn momenteel heraangelegd tot aan de grens met Lanaken, in Smeermaas. Verwacht wordt dat tegen april 2009 de werken in Nederland afgerond zijn. Vanaf dan zal op Belgisch grondgebied verder gebouwd worden aan de spoorverbinding tot aan de Europalaan. Tegen eind volgend jaar moeten ook die werken klaar zijn, zodat vanaf dat ogenblik de eerste treinen op het rangeerbundel kunnen aankomen en vertrekken. De totale kostprijs van het project (op Belgisch en Nederlands grondgebied) bedraagt ongeveer 25.000.000 euro incl BTW.

Momenteel is het AGB Lanaken op zoek naar een exploitant voor het rangeerbundel. De exploitant zal belast worden met het rangeren van de treinen en het verladen van de goederen. De exploitant zal zelf moeten instaan voor de investering in locomotieven, kranen etc. Het AGB heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven om een geschikte exploitant te kunnen vinden. De onderhandelingen met de kandidaat-exploitanten zullen naar verwachting afgerond zijn tegen de zomer.

Aansluitend op het rangeerbundel, ontwikkelt het AGB Lanaken ook een bedrijvenzone van 28 ha voor spoorgebonden bedrijvigheid. De infrastructuurwerken voor deze bedrijvenzone starten in de tweede helft van dit jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Lanaken