Miljoenen voor toegankelijk maken bushaltes Haaglanden

Den Haag – Het Stadsgewest Haaglanden heeft € 19 miljoen gereserveerd om de bushaltes in de regio toegankelijk te maken voor reizigers met een lichamelijke beperking. De wegbeheerders (gemeenten) streven ernaar om de komende drie jaar ongeveer 600 bushaltes aan te passen. In de jaren erna staan nog eens 300 haltes op de rol.

Bevorderen openbaar vervoer

Het Stadsgewest Haaglanden wil de toegankelijkheid van het openbaar vervoer bevorderen door bushaltes geschikt te maken voor reizigers met een lichamelijke beperking. Hierdoor kunnen deze reizigers zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar ook senioren en reizigers met kinderwagens profiteren van de verbetering van de haltes. De bushaltes krijgen onder meer een perronhoogte van 18 cm zodat er zonder hoogteverschil in- en uitgestapt kan worden. Verder worden geleidelijnen voor slechtzienden en hellingbanen voor rolstoelen aangebracht. De wegbeheerders proberen in de uitvoeringsplanning zoveel mogelijk prioriteit te geven aan haltes bij stations, winkelcentra en zorginstellingen.

Daarnaast heeft het Stadsgewest in de nieuwe busconcessies de eis opgenomen dat alle bussen voorzien moeten zijn van een lage vloer en een elektrische plank bij de middendeur om het in- en uitrijden van rolstoelers te vereenvoudigen.

Intentieverklaring

De Haaglanden-gemeenten en het Stadsgewest hebben op 14 november 2007 de intentie uitgesproken dat in 2014 ruim de helft van het aantal bushaltes in de regio voldoet aan de eisen van toegankelijkheid. Hiermee voldoet Haaglanden aan de gemaakte afspraken met het Rijk. De gemeenten zorgen voor de uitvoering en het Stadsgewest stimuleert het toegankelijk maken van de haltes door een subsidie te verstrekken.

Het ’Implementatieplan Toegankelijkheid bushaltes Haaglanden’ is een leidraad voor de planning. Ook de eisen waaraan de haltes moeten voldoen, zijn in dit plan opgenomen. Het Implementatieplan vindt u op www.haaglanden.nl onder de button Verkeer/ Openbaar Vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden