LNV maakt Rijksgebiedsvisie Rotterdam-Antwerpen 2040

In nauwe samenwerking met PMZ is het Ministerie van LNV gestart met de ontwikkeling van een rijksgebiedsvisie voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Doel is om de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en daarmee het leefmilieu te verbeteren.

De inventarisatie van plannen en ideeën voor dit gebied, die in PMZ-verband is uitgevoerd, dient als basis voor de Rijksvisie. Er zal afstemming plaatsvinden met regionale visies, zoals de Structuurvisie Hoeksche Waard en de Strategische Visie Brabant. Het is de bedoeling om met de Rijksvisie de streek te helpen om hun gebied ‘op de kaart’ te zetten.

De Rijksvisie zal input zijn voor het PMZ-convenant van de publieke partijen en voor de marktuitvraag. Op deze manier worden de Rijksdoelen geborgd in PMZ. Naar verwachting zal de Rijksgebiedsvisie eind 2008 verschijnen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)