Het KiM publiceert rapport voor PMZ

Het rapport Handreiking economische evaluatie van PMZ is vrijdag 25 januari 2008 gepubliceerd op de website van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM is een zelfstandig instituut binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en heeft als ambitie onafhankelijke, wetenschappelijk verantwoorde verkenningen en analyses op te stellen.

In de handreiking gaat de auteur, Pauline Wortelboer-van Donselaar, in op de vraag welke maatschappelijk economische afweging gewenst of nodig is bij PMZ: een project waarbij aanleg, financiering en exploitatie aan de markt wordt overgelaten. De auteur bekijkt deze vraag vanuit het perspectief van de overheid. Het rapport geeft een beschouwing over de overheidsrol bij het borgen van publieke belangen. Tevens wordt een verband gelegd met door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gehanteerde afwegingskaders van transportinfrastructuurprojecten. PMZ gaat nu met deze handreiking aan de slag.

Meer informatie
Handreiking economische evaluatie van PMZ

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)