Stroomlijning procedures grote energie-infrastructuurprojecten

Den Haag – Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft een voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet, de Mijnbouwwet en de Gaswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt de toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten geregeld. Daarmee wordt de ruimtelijke besluitvorming en de coördinatie rond deze projecten vanaf een bepaalde omvang op rijksniveau gelegd. De bedoeling ervan is de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor dergelijke projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. De geldende planologische afwegingskaders blijven daarbij overigens volledig intact.

De rijkscoördinatieregeling uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de volgende grote energie-infrastructuurprojecten:

  • Windenergie vanaf 100 MegaWatt;
  • Overige vormen van duurzame elektriciteitsproductie vanaf 50 MegaWatt;
  • Conventionele elektriciteitsproductie vanaf 500 MegaWatt;
  • Landelijk elektriciteitshoogspanningsnet vanaf 220 kiloVolt;
  • Landelijk gastransportnet met een druk van tenminste 40 bar;
  • Gas- en elektriciteitsconnectoren;
  • LNG-installaties met een capaciteit van tenminste 4 miljard kubieke meter;
  • Opslag in de ondergrond en opsporing en winning van delfstoffen onder gevoelige gebieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken