Ballast Nedam handhaaft winstverwachting 2007

Ballast Nedam handhaaft de in maart 2007 uitgesproken winstverwachting 2007 van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat (2006: € 42 miljoen). Dit resultaat stemt tot tevredenheid gegeven de in 2007 sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Deze prijsstijgingen kunnen nog niet direct volledig aan onze klanten worden doorberekend. Dit heeft enige margedruk in de orderportefeuille tot gevolg. Het volume in zowel de vastgoed- als de infrastructuurmarkt is onverminderd hoog.

Orderportefeuille 2007 sterk gestegen

De orderportefeuille is sterk gestegen van € 1,1 miljard eind 2006 tot ongeveer € 1,4 miljard. Sinds het derde kwartaal 2007 zijn ondermeer de volgende opdrachten verworven:

Ontwikkeling en bouw

* In Eindhoven ontwikkelt Ballast Nedam het grootschalige woningbouwproject Berckelbosch van ongeveer 925 woningen. In oktober 2007 is gestart met de bouw van de eerste 70 woningen. In 2008 zal met de verkoop en de bouw van 149 woningen worden gestart. Het omzetvolume van deze 219 woningen bedraagt ongeveer € 70 miljoen.

* In het project Prima Bolnes in Ridderkerk ontwikkelt Ballast Nedam 39 eengezinswoningen en 42 appartementen met een onderliggende parkeergarage. De bouw start in het voorjaar van 2008. Voor woningbouwvereniging Woonvisie worden in hetzelfde project 144 huurwoningen gebouwd. De totale omzet van dit project is circa € 37 miljoen.

* In Spijkenisse participeert Ballast Nedam voor 1/3e in de VOF Dijkzone, waarbinnen 263 appartementen worden ontwikkeld. Van de appartementen worden er 173 verkocht en 90 verhuurd. De bouw van het hele complex start in april 2008 en de omzet voor Ballast Nedam bedraagt € 49 miljoen.

* Met Woonmaatschappij Maasland is in december 2007 overeenstemming bereikt over de realisatie van 60 appartementen met 3000 m2 winkelruimte en een parkeergarage voor 100 auto’s in project Lavendel in Cuijk. Daarnaast heeft Ballast Nedam in Cuijk 43 appartementen ontwikkeld, waarvan de bouw start in 2008. Met deze projecten in Cuijk is een totale omzet van € 22 miljoen gemoeid.

Bouw

* Eind december 2007 is met Rabo Bouwfonds een contract getekend voor de bouw van 112 woningen in Zoetermeer. Samen met een eerdere overeenkomst voor de bouw van 29 villa’s in Zoetermeer, bedraagt de omzet ruim € 23 miljoen.

* In opdracht van Schouten De Jong is Ballast Nedam in 2007 gestart met de bouw van 132 appartementen aan de Churchilllaan in Rijswijk. De omzet bedraagt € 20 miljoen.

* In december 2007 heeft Stadswonen opdracht verleend voor de bouw van 493 studenteneenheden in het project Cité in Rotterdam. Deze opdracht vertegenwoordigt een omzet van € 35 miljoen.

* Op het uiterste puntje van het Haveneiland op IJburg in Amsterdam gaat Ballast Nedam in opdracht van Amvest/Lingotto een 2-laagse parkeergarage, commerciële ruimte en 76 appartementen bouwen. Met deze opdracht is een bedrag van € 17 miljoen gemoeid.

* Ballast Nedam heeft eind 2007 de opdracht van de Woningbouwvereniging Ymere verworven voor de bouw van een parkeergarage met appartementen en verzorgingseenheden in Amsterdam Slotervaart. De aanneemsom voor dit project bedraagt circa € 13 miljoen.

Renovatie

* Ballast Nedam gaat het Hotel The Grand in Amsterdam renoveren in opdracht van de Accor groep. Dat is bijna 20 jaar nadat Ballast Nedam het toenmalige stadhuis tot hotel heeft omgebouwd. De opdracht heeft een waarde van € 15 miljoen.

Beheer en onderhoud

* Met de Belgische belegger Cofinimmo is een overeenkomst gesloten voor het vastgoedbeheer en het bouwkundige onderhoud van 250 horecapanden in Nederland. Het contract heeft een omvang van circa € 4 miljoen en een looptijd van 2 jaar.

Infrastructuur

* Ballast Nedam heeft een design & construct opdracht verworven van ProRail voor de aanleg van een spooronderdoorgang en geluidscherm in het baanvak Roosendaal – Vlissingen in de Augustapolder in Bergen op Zoom met een omvang van € 13 miljoen.

Offshore windmolens

* Ballast Nedam heeft het hefschip Svanen verhuurd aan MT Højgaard A/S uit Denemarken. De Svanen zal door de Deense aannemer in 2008 worden ingezet voor het realiseren van funderingen voor offshore windmolens. Op 1 april 2008 start de Svanen op het project Rhyl Flats van 25 windmolens in de Ierse Zee. MT Højgaard A/S heeft ook een optie op de aansluitende inzet van de Svanen voor het project Gunfleet Sands van 45 windmolens aan de oostkust van Engeland. De inzet voor dit laatste project zal eindigen in november 2008.

Aardgastankstations

* Ballast Nedam is met haar 100% dochter CNG Net B.V. voortvarend gestart met het uitrollen van een landelijk dekkend netwerk van aardgastankstations en met de overname van de partner Dutch4 B.V. Op dit moment zijn 7 stations operationeel, waarvan het laatste station in Hengelo eind 2007 is geopend. In 2008 zullen nog eens 40 locaties operationeel worden. Het uiteindelijke doel is een landelijk netwerk van 250 aardgastankstations.

Definitieve jaarcijfers 2007

Op vrijdag 14 maart 2008 zal Ballast Nedam voor de opening van de beurs de gecontroleerde, definitieve jaarcijfers over 2007 en een winstverwachting voor 2008 presenteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV