Connexxion, Arriva en Veolia: maak bezuinigingen OV ongedaan

De drie private vervoersmaatschappijen Connexxion, Arriva en Veolia willen dat het kabinet de bezuinigingen in het openbaar vervoer ongedaan maakt. Anders komen de plannen van het kabinet voor een oplossing van het mobiliteitsprobleem in gevaar. Dit schrijven de vervoersmaatschappijen in een brandbrief die ze op 3 december 2007 gestuurd hebben aan Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het kabinet heeft direct invloed op het bedrijfsresultaat van de vervoerders omdat zij hun prijs niet zelf kunnen bepalen. Daarmee heeft zij een grote verantwoordelijkheid voor het financiële welzijn van deze ondernemingen. In de troonrede van 2007 kondigde het kabinet nog aan extra geld te investeren in het openbaar vervoer voor 2008. De extra investeringen – €25 miljoen – vallen echter in het niet bij de bezuinigingen die het kabinet voor ogen heeft én de extra kosten die de private vervoersmaatschappijen de komende jaren moeten ophoesten, zoals:

  • De korting op de BDU, de bijdrage aan decentrale overheden voor openbaar vervoer;
  • De weigering van het kabinet om met de indexatie van de BDU rekening te houden met de explosieve stijging van de dieselprijzen;
  • De korting van het kabinet op het doorberekenen van kosten. Afgesproken was een doorberekening van 3,1%, maar nu wil het kabinet dat terugbrengen tot 2,5%.

Als het kabinet de voorgenomen bezuinigingen niet terugdraait, leidt dit onherroepelijk tot een verergering van het Nederlandse mobiliteitsprobleem. De private vervoerders zullen namelijk gedwongen worden tot een minimale uitvoering van hun core business, en zullen niet langer in staat zijn te blijven investeren in vormen van efficiënt en milieuvriendelijk vervoer, innovatie, en andere oplossingen voor de Nederlandse mobiliteitsproblemen. Daarnaast is het hierdoor onvermijdelijk dat wij niet meer kunnen voldoen aan de CAO-eisen die de vakbonden voornemens zijn te stellen. Dit zal zonder twijfel tot onrust in de sector leiden.

De private vervoersmaatschappijen Connexxion, Arriva en Veolia hebben de afgelopen jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan het Nederlandse openbaar vervoer, en vervullen een cruciale schakelfunctie in de Nederlandse mobiliteitsstructuur. Deze bezuinigingen brengen niet alleen de financiële gezondheid van de private vervoerders in gevaar, maar daarmee ook belangrijke doelstellingen uit het regeerakkoord.

In een tijd dat het Nederlandse publiek schreeuwt om milieuvriendelijke, effectieve en efficiënte oplossingen voor het mobiliteitsprobleem, zou het kabinet de efficiënte, milieuvriendelijke en innovatieve aanpak van de private vervoersmaatschappijen juist moeten omarmen in plaats van afstoten. Zij moet de vervoersmaatschappijen beschouwen als een cruciale partner op weg naar de gewenste oplossing van het Nederlandse verkeersinfarct.

U kunt de brief aan Minister Eurlings downloaden via http://www.connexxion.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connexxion Openbaar Vervoer N.V.