De N57 stopt niet bij gemeentegrens Veere – Middelburg

Middelburg – Het project N57 Veersedam – Middelburg kampt met een begrotingstekort. Hierdoor kan het project niet helemaal worden uitgevoerd.

Te weinig geld
Het rijk en de provincie hebben op 7 november 2007 vastgesteld dat het niet gelukt is om extra middelen te vinden voor de uitvoering van het Veerse deel. Voor het Middelburgse deel is dit wel gelukt en zal volgens plan worden gebouwd. Om te voorkomen dat de nieuwe N57 eindigt bij de gemeentegrens Middelburg – Veere heeft de Minister maximaal 2 miljoen euro vrijmaakt om de nieuwe N57 op de oude te laten aansluiten.

Aansluiting op oude weg
Waar de aansluiting straks precies komt, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat gaat de (financiële) uitvoerbaarheid van de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • aansluiting op de Gapingseweg;
  • aansluiting ter hoogte van de Gapingsedreef (vlakbij de sportvelden Serooskerke);
  • aansluiting bij de Vrouwenpolderseweg (vlakbij de molen De Hoop).

Deze oplossingen passen alledrie binnen het bestemmingsplan voor de N57. Dit plan beschrijft hoe de nieuwe weg eruit moet zien. De Raad van State moet dit plan overigens nog goedkeuren.

Veiligheid
Verbeteren van de verkeersveiligheid op de N57 is nog steeds een belangrijk doel van het project N57. Nu dit project niet meer helemaal kan worden uitgevoerd, wordt bekeken hoe de verkeersveiligheid op de resterende weg toch verbeterd kan worden met andere verkeersmaatregelen.

Informatieavonden
Binnenkort organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond waarop de stand van zaken toegelicht zal worden. Rijkswaterstaat houdt u hierover op de hoogte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland

De N57 stopt niet bij gemeentegrens Veere – Middelburg | Infrasite

De N57 stopt niet bij gemeentegrens Veere – Middelburg

Middelburg – Het project N57 Veersedam – Middelburg kampt met een begrotingstekort. Hierdoor kan het project niet helemaal worden uitgevoerd.

Te weinig geld
Het rijk en de provincie hebben op 7 november 2007 vastgesteld dat het niet gelukt is om extra middelen te vinden voor de uitvoering van het Veerse deel. Voor het Middelburgse deel is dit wel gelukt en zal volgens plan worden gebouwd. Om te voorkomen dat de nieuwe N57 eindigt bij de gemeentegrens Middelburg – Veere heeft de Minister maximaal 2 miljoen euro vrijmaakt om de nieuwe N57 op de oude te laten aansluiten.

Aansluiting op oude weg
Waar de aansluiting straks precies komt, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat gaat de (financiële) uitvoerbaarheid van de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • aansluiting op de Gapingseweg;
  • aansluiting ter hoogte van de Gapingsedreef (vlakbij de sportvelden Serooskerke);
  • aansluiting bij de Vrouwenpolderseweg (vlakbij de molen De Hoop).

Deze oplossingen passen alledrie binnen het bestemmingsplan voor de N57. Dit plan beschrijft hoe de nieuwe weg eruit moet zien. De Raad van State moet dit plan overigens nog goedkeuren.

Veiligheid
Verbeteren van de verkeersveiligheid op de N57 is nog steeds een belangrijk doel van het project N57. Nu dit project niet meer helemaal kan worden uitgevoerd, wordt bekeken hoe de verkeersveiligheid op de resterende weg toch verbeterd kan worden met andere verkeersmaatregelen.

Informatieavonden
Binnenkort organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond waarop de stand van zaken toegelicht zal worden. Rijkswaterstaat houdt u hierover op de hoogte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland