Mobis: Stille bezuiniging op OV

Regionaal OV levert elk jaar 90 miljoen in

Den Haag – Verschillende kabinetsmaatregelen leiden ertoe dat er wordt bezuinigd op het openbaar vervoer. De nadelige effecten komen neer op 90 miljoen euro structureel per jaar. Mobis – de belangenbehartiger van de openbaarvervoersector – roept het parlement op om de sluipende bezuiniging een halt toe te roepen en een trendbreuk te forceren voor meer geld voor meer en beter openbaar vervoer.

Daling

De sterke toename van de filedruk in 2007 bewijst dat de rek er op het wegennet uit is. Ondertussen liggen wegenprojecten om meerdere redenen stil, of worden uitgesteld. De logische keuze om dan eensgezind budget vrij te maken voor openbaar vervoer voorzieningen wordt vreemd genoeg niet gemaakt. Integendeel: het budget voor openbaar vervoer is de laatste 15 jaar teruggelopen van 0,3% van het Bruto Nationaal Product, naar 0,2% BNP.

Stille bezuiniging

Daarbovenop komt nog dat verschillende overheidsmaatregelen het beschikbare budget verder aantasten. De bevriezing van de Brede Doeluitkeringen heeft een negatief effect van 80 miljoen euro. Dieselaccijnsverhoging en verhoging van de energiebelasting op rode diesel kosten samen 7 miljoen. De verhoging van de motorrijtuigenbelasting en de beperkte tariefaanpassing voor de vervoerbewijzen hebben een nadelig effect van 2,5 miljoen euro. Samen 90 miljoen euro. En dat kan het openbaar vervoer niet missen.

Investeren

Er zijn extra investeringen nodig. Meer capaciteit, meer voertuigen, meer personeel om de huidige OV-gebruiker te bedienen en om de gestrande automobilist te helpen. Mobis roept de leden van de Tweede Kamer op om de sluipende bezuiniging ongedaan te maken en de trend om te buigen naar meer geld voor meer en beter openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mobis