Haven Amsterdam groeit door in derde kwartaal 2007

De Zeehavens Amsterdam, bestaande uit de havens van Velsen/IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam, groeide met 1,6% naar 65,6 miljoen ton. De haven van Amsterdam kende in het derde kwartaal een groei in de overslag van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Vorig jaar kende de haven een groei van 13,4%. Grote groeiers zijn de containers, kolen en cacao.

Zeehavens Amsterdam

De overslag in de Zeehavens Amsterdam is met 1,6% licht gestegen naar 65,6 miljoen ton. Dit had te maken met het wegvallen van overslag van stalen buizen op het voormailge NAM-terrein in de haven van Velsen/IJmuiden. In 2007 zijn er geen activiteiten meer op dit terrein geweest. De overslag in de haven Velsen/IJmuiden is mede daardoor met 6,8% gedaald tot 16,4 miljoen ton. De totale overslag bij Corus is vrijwel gelijk gebleven (+0,25%).

Het teleurstellende resultaat is een combinatie van twee factoren: een daling van 1,2 miljoen ton (6,8%) in Velsen/IJmuiden en een groei van 2,2 miljoen ton (4,7%) in Amsterdam.

De overslag in de haven van Zaanstad is gedaald met 11,4% naar 0,13 miljoen ton. Deze daling is vooral veroorzaakt door minder aanvoer van hout.

De haven van Beverwijk kende daarentegen een forse groei van 23,6% naar 0,36 miljoen ton. Deze groei is veroorzaakt door de stijgende lijn van dorvoer van meststoffen via deze haven naar Engeland en Schotland. Ook nieuwe havenfacilititeiten, zoals nieuwe kranen, zijn debet aan de groei, waardoor steeds grotere schepen de haven zijn gaan aandoen.

Haven Amsterdam
De totale overslag in de Amsterdamse haven is in de periode van januari tot en met september 2007 uitgekomen op 48,8 miljoen ton (4,7%). De aanvoer steeg met 5% naar 33,4 miljoen ton. De afvoer steeg met 4,1% naar 15,3 miljoen ton. Met de bij IJmuiden gelichterde en voor Amsterdam bestemde lading werd in totaal 50,8 miljoen ton (+5,3%) overgeslagen.

Belangrijke groeiers waren de containers, die gemeten in TEU (twenty feet equivalent units), steeg met 21,3% naar 273.962 TEU. en de sectoren kolen met 19,9% (een stijging naar 11,5 miljoen ton), cacao met 35,7% (een stijging naar 0,36 miljoen ton), auto’s met 53,5% (een stijging naar 200.867).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havens Amsterdam

Haven Amsterdam groeit door in derde kwartaal 2007 | Infrasite

Haven Amsterdam groeit door in derde kwartaal 2007

De Zeehavens Amsterdam, bestaande uit de havens van Velsen/IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam, groeide met 1,6% naar 65,6 miljoen ton. De haven van Amsterdam kende in het derde kwartaal een groei in de overslag van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Vorig jaar kende de haven een groei van 13,4%. Grote groeiers zijn de containers, kolen en cacao.

Zeehavens Amsterdam

De overslag in de Zeehavens Amsterdam is met 1,6% licht gestegen naar 65,6 miljoen ton. Dit had te maken met het wegvallen van overslag van stalen buizen op het voormailge NAM-terrein in de haven van Velsen/IJmuiden. In 2007 zijn er geen activiteiten meer op dit terrein geweest. De overslag in de haven Velsen/IJmuiden is mede daardoor met 6,8% gedaald tot 16,4 miljoen ton. De totale overslag bij Corus is vrijwel gelijk gebleven (+0,25%).

Het teleurstellende resultaat is een combinatie van twee factoren: een daling van 1,2 miljoen ton (6,8%) in Velsen/IJmuiden en een groei van 2,2 miljoen ton (4,7%) in Amsterdam.

De overslag in de haven van Zaanstad is gedaald met 11,4% naar 0,13 miljoen ton. Deze daling is vooral veroorzaakt door minder aanvoer van hout.

De haven van Beverwijk kende daarentegen een forse groei van 23,6% naar 0,36 miljoen ton. Deze groei is veroorzaakt door de stijgende lijn van dorvoer van meststoffen via deze haven naar Engeland en Schotland. Ook nieuwe havenfacilititeiten, zoals nieuwe kranen, zijn debet aan de groei, waardoor steeds grotere schepen de haven zijn gaan aandoen.

Haven Amsterdam
De totale overslag in de Amsterdamse haven is in de periode van januari tot en met september 2007 uitgekomen op 48,8 miljoen ton (4,7%). De aanvoer steeg met 5% naar 33,4 miljoen ton. De afvoer steeg met 4,1% naar 15,3 miljoen ton. Met de bij IJmuiden gelichterde en voor Amsterdam bestemde lading werd in totaal 50,8 miljoen ton (+5,3%) overgeslagen.

Belangrijke groeiers waren de containers, die gemeten in TEU (twenty feet equivalent units), steeg met 21,3% naar 273.962 TEU. en de sectoren kolen met 19,9% (een stijging naar 11,5 miljoen ton), cacao met 35,7% (een stijging naar 0,36 miljoen ton), auto’s met 53,5% (een stijging naar 200.867).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havens Amsterdam