Besluit over bestuurlijke toekomst gemeenten Zuidplaspolder

Den Haag – Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben dinsdag 27 november 2007 een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Zuidplaspolder. Dit nadat alle betrokken gemeenten hebben kunnen reageren. Het besluit maakt een einde aan een lange periode van onzekerheid over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten: alle gemeenten weten nu wat ze de komende jaren te doen staat.

Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle

De provincie staat achter het voornemen van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle om vrijwillig te fuseren per 2010. Na ontvangst van het Herindelingsadvies (maart 2008 verwacht) zullen GS hierover positief adviseren aan de minister van BZK.

Een besluit over de mogelijke grenscorrecties met Gouda (Gouweknoop – van Moordrecht -, en een klein deel van Zevenhuizen-Moerkapelle) blijft nog uit. De drie fusiegemeenten verzoeken de provincie om hiervan nu af te zien, om dit na 2010 opnieuw te bekijken. GS komen hieraan tegemoet.

Boskoop en Rijnwoude

GS hebben uit de ingekomen reacties en de verdeeldheid in standpunten geconcludeerd dat Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen niet vrijwillig zullen fuseren per 2010. Daarmee is die fusie van de baan. GS concluderen vervolgens dat een vrijwillige fusie tussen Boskoop en Rijnwoude gewenst is per uiterlijk 2011. De nieuwe gemeente is vooralsnog in staat het grootste deel van de Greenportopgave te realiseren, en een deel van de Oude Rijnzone-opgave. Tegelijkertijd blijft de door Rijnwoude gewenste variant mogelijk: één Groene Hartgemeente samen met Bodegraven, Reeuwijk en Zoeterwoude.

Waddinxveen

Nu de door Waddinxveen gewenste fusie met Boskoop en de kernen Moerkapelle en Hazerswoude niet tot de mogelijkheden behoort, en nu andere buurgemeenten vrijwillig fuseren, ligt het voor de hand dat Waddinxveen met Gouda overleg gaat voeren over een gezamenlijke toekomst. GS vragen beide gemeenten dan ook om te overleggen over een niet-vrijblijvende bestuurlijke samenwerking, dan wel samenvoeging. En om hierover voor 1 januari 2009 te rapporteren. In afwachting van de uitkomsten neemt de provincie geen initiatief tot grenscorrecties tussen Waddinxveen en Gouda.

Gouda

Het is Gouda, Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen niet gelukt om tot afspraken te komen over vrijwillige grenscorrecties. GS zien echter positieve elementen in het verzoek van Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen om dit later opnieuw te bekijken: de mogelijkheid van grenscorrecties blijft open. GS blijven op inhoudelijke gronden van oordeel dat de Gouweknoop en een beperkt gebied van Zevenhuizen-Moerkapelle moeten worden toegevoegd aan Gouda. Maar dit zal na 2010 moeten plaatsvinden in overleg met Gouda en de nieuwe gemeente van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. GS willen nu het vrijwillige fusietraject van deze drie gemeenten niet met grenscorrecties frustreren.

Bodegraven en Reeuwijk

Gedeputeerde Staten zijn ingenomen met het feit dat ook Bodegraven en Reeuwijk serieuze stappen zetten naar een vrijwillige fusie. Wel wordt de gemeenten nadrukkelijk verzocht om vóór 1 juli 2008 besluiten te nemen zodat uiterlijk per 2011 de fusie gerealiseerd is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland