Orderwaarde Siemens Groep naar record van 2,5 miljard euro

Den Haag – De Siemens Groep in Nederland boekte in het afgelopen gebroken boekjaar een record in de ontvangst van orders, met een waarde van bijna 2,5 miljard euro (2006: 1,5 miljard euro). De onderneming realiseerde haar gestelde doelen met een omzet van bijna 1,6 miljard euro (2006: 1,5 miljard euro) en een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van 133 miljoen euro (2006: 130 miljoen euro).

Aan het begin van het boekjaar heerste twijfel over de consistentie van de ingezette economische groei. Deze reserve is nog niet geheel verdwenen, stelde bestuursvoorziter Martin van Pernis bij de presentatie van de jaarresultaten. "Kansen en bedreigingen komen op ons af. Enerzijds nam het consumentenvertrouwen toe, anderzijds resulteren de ontwikkelingen op de internationale kapitaalmarkt in onzekerheid. Toch heeft Siemens het in de markt aanwezige optimisme in 2007 volop benut. Er komt meer ruimte voor investeringen, een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen wordt voorzien".

Ontwikkelingen in 2007
In het afgelopen boekjaar zijn in het Siemens concern meerdere compliancy incidenten aan het licht gekomen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn geschrokken van de gebeurtenissen en hebben deze als een teleurstelling ervaren. Ook al speelden zij niet in Nederland, de gebeurtenissen zijn aanleiding geweest om de compliancy richtlijnen en procedures aan te scherpen tot een ‘zero -tolerance’-niveau. Siemens heeft hiertoe een aantal stringente maatregelen genomen.

Ingrijpend was het onderbrengen van de netwerkactiviteiten van de divisie Communicatie in de joint-venture Nokia Siemens Networks. De snelst groeiende divisie, Industry, profiteerde van een stijgend marktaandeel, de synergiesuccessen door de koop van Flender, Moeller railkanaalsystemen en Loher en uiteraard ook van het herstelde producentenvertrouwen.

Opvallend was het herstel van de Nederlandse scheepvaartindustrie. Siemens profiteert hiervan door haar op technologisch hoogwaardige schepen toegesneden portfolio, juist het segment waarin Nederlandse werven zich specialiseren. In 2007 is veel geïnvesteerd in nieuwe boorplatforms. In deze markt is de divisie Infrastructure een belangrijke speler, vooral dankzij de zogeheten ‘jacking systems’ die de poten van booreilanden met revolutionaire precisie én snelheid positioneren. De talrijke activiteiten van de NAM om bestaande gasvelden te kunnen blijven exploiteren, leidden tot orders voor grotere compressoren.

In de markt voor energieopwekking oversteeg de groei in 2007 het aanbod. Dat leidt tot acuut capaciteitstekort bij Siemens, concurrenten én toeleveranciers. In het verslagjaar kreeg Siemens de opdracht voor de nieuw te bouwen Sloe Centrale in Vlissingen. De divisie Energy, Transport and Distribution voerde in 2007 upgrades uit aan bestaande centrales. Ook startte de bouw van de Biomassa Centrale Moerdijk. Daarnaast werd Siemens geselecteerd om de nieuwe BritNed hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië aan weerszijden aan de bestaande elektriciteitsnetten te koppelen. Dit gebeurt door de inzet van converter stations, die zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening.

In de markt voor kranen, waarvoor Siemens Nederland als wereldwijd competence center fungeert, ontving de onderneming grote opdrachten. Siemens Nederland leverde containerkranen aan havens in China, Dubai, Antwerpen en Marokko. Mede door toegenomen prijsdruk signaleert Siemens in deze sector een afvlakkende groei.

Prijsdruk speelde ook een rol bij de divisie Consumer Products, die desondanks een redelijk resultaat boekte. Ook de divisie Medical Solutions krijgt met prijsdruk te maken. MRI-scanners en andere beeldvormende systemen worden steeds meer commodities. Dit is mogelijk een van de oorzaken waarom de groei achterbleef bij de verwachtingen. Ook fusies tussen ziekenhuizen en de onrust rond de financiering van het nieuwe zorgstelsel waren van invloed.

De divisie Traffic & Transportation was bijzonder actief: Mitsui bestelde vijftig nieuwe locomotieven, grotendeels voor inzet op de Betuweroute, de HSL-Zuid werd opgeleverd, Siemens leverde het beveiligingssysteem voor RandstadRail en de NS bestelde 64 extra Sprintertreinen.

De transformatie van onze divisie Siemens Business Services naar Siemens IT -Solutions and Services stemt tot tevredenheid. Naast de ‘klassieke’ IT-diensten levert deze divisie een bijdrage aan de dienstverlening op het gebied van industriële componenten, gezondheidszorg en mobiliteit.

De groeicijfers en stabiele organisatie van de divisie Building Technologies wekken vertrouwen. De activiteit Gebouwautomatisering behoeft verdere verbetering. De divisie Customer Services and Engineering is succesvol met dienstverlening over de gehele life-cycle van systemen, installaties en producten.

Dochtermaatschappij Siemens Industrial Turbomachinery presteerde uitstekend. Het in Hengelo gevestigde bedrijf ontwerpt, construeert, -assembleert en test compressor-installaties en verzorgt hiervoor het onderhoud, evenals voor stoomturbines. De onderneming richt zich op de internationale olie- en gasindustrie, maak ook op de chemische en petrochemische industrie.

Tot de Siemens Groep behoort ook OSRAM Benelux. Ook deze onderneming boekte uitstekende resultaten. OSRAM is leverancier van innovatieve producten van onder meer woningen, industriële complexen, fabrieken, wegen en sportstadions. Daarnaast is OSRAM actief in de ontwikkeling en productie van autoverlichting, elektronische voorschakelapparatuur en -armaturen voor zakelijke en consumenten-toepassingen. OSRAM is een van de grootste producenten van lichtbronnen, LED’s en elektronica ter wereld.

In het afgelopen boekjaar verkocht Siemens AG de dochtermaatschappij Siemens VDO aan de Duitse bandenfabrikant Continental AG. In Nederland gingen de medewerkers van de ontwikkelafdeling van Siemens VDO in Eindhoven over naar het bedrijf Tom Tom.

Vooruitzichten 2008
Siemens verwacht in 2008 twee maal zo snel te groeien als het Bruto Binnenlands Product (2,75 procent). Als enkele grote projecten doorgaan, kan deze prognose positiever uitvallen. De trends die in 2007 voor goede resultaten zorgden, zullen naar verwachting in 2008 hetzelfde effect hebben.

Wel wordt de capaciteit voor nieuwe orders op enkele terreinen beperkt als gevolg van een extreem hoge order intake in 2007. De groeiprognose houdt rekening met het feit dat de activiteiten van Communications en Siemens VDO in het komende boekjaar ontbreken, en dat nieuwe activiteiten (zoals medische invitro diagnostiek) in het resultaat van de Siemens groep in Nederland geconsolideerd zijn.

De bedrijfsresultaten van 2007 bevestigen dat Siemens Nederland de juiste koers heeft uitgezet, aldus Van Pernis. De marktontwikkelingen bieden voor 2008 goede kansen. Gebouwentechniek, kilometerbeprijzing, IT-systemen voor de zorgsector en de bouw van klimaatneutrale centrales zijn mogelijkheden om Siemens nog scherper te profileren als innovatief ontwikkelaar van infrastructuur en value added services. Alle medewerkers leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.