Camiel Eurlings: 5 mln extra voor stadsregio KAN

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen krijgt 5 miljoen euro extra voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten in de regio. Dat heeft minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat op 14 november 2007 toegezegd tijdens het Landsdelig Overleg met de stadsregio. Met deze financiële injectie kan een aantal projecten versneld worden uitgevoerd, onder meer de aanleg van veel extra parkeerplaatsen bij station Elst.

De vijf miljoen euro wordt toegekend voor de snelle uitvoering van projecten ofwel ‘quick wins’, die de Stadsregio Arnhem Nijmegen in september bij de minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingediend. In totaal heeft de minister 60 miljoen euro te verdelen over 19 decentrale overheden. Met een subsidie van 5 miljoen euro wordt de stadsregio beloond voor haar inspanningen om de regio bereikbaar te houden. “Met deze quick wins laten we zien dat we concrete projecten op korte termijn kunnen uitvoeren en dat hebben we hard nodig”, aldus minister Eurlings.

Fietsenstallingen en parkeren bij stations

De stadsregio heeft extra geld gevraagd voor vijf projecten die bijdragen aan een betere ketenmobiliteit. Het leeuwendeel van het extra geld (€ 4 miljoen) gaat naar meer parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij station Elst. Het aantal parkeerplaatsen daar moet groeien van 300 naar 700 plaatsen. Verder komen er 300 extra fietsenstallingplaatsen bij (tot in totaal 1.000). Daarmee moet het station haar groeiende verzorgingsgebied beter kunnen bedienen. Elst wordt immers het centrum van een belangrijk bebouwd tussengebied.

Snelle uitvoering

De rest van het geld gaat naar de volgende projecten:

  • de inrichting van de stationsomgeving rond het nieuwe station Mook-Molenhoek (€ 200.000);
  • een nieuwe fietsenstalling bij busstation Willemsplein in Arnhem en een doorgaand fietspad tussen station Arnhem Centraal en de noord- en oostzijde van het centrumgebied (€ 185.000);
  • de ontwikkeling van een omvangrijk ‘dynamisch route-informatiesysteem’ in alle bussen en bij alle bushaltes in de stadsregio (€ 0,5 miljoen).