KNV: kilometerheffing vereist leiderschap Kabinet

Opbrengsten ook naar openbaar vervoer voorzieningen

‘De kilometerheffing moet er snel komen. Het draagvlak is er. Hier kan en moet het kabinet leiderschap tonen.’ zegt de voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer op het KNV jaarcongres op woensdag 21 november 2007. De forse investeringen die nodig zijn in het spoor, metrolijnen, doelgroepstroken en extra parkeerruimte bij stations, kunnen mede gefinancierd worden uit de opbrengsten van de kilometerheffing. De filerijder krijgt dan namelijk de keuze om zijn auto aan de rand van de stad achter te laten.

Koninklijk Nederlands Vervoer is van mening dat het hoog tijd is voor een verandering. Geen vast jaarlijks bedrag meer voor de autobezitter, maar een variabele heffing, gebaseerd op het gebruik van het schaarse goed infrastructuur. Alleen op die manier worden de werkelijke kosten van het autogebruik zichtbaar en zullen er economische keuzes voor het openbaar vervoer gemaakt worden. Investeringen in weginfrastructuur, zoals doelgroepstroken voor het zware vervoer moeten samen gaan met gerichte uitgaven in openbaar vervoer voorzieningen. ‘Er is al jarenlang sprake van onderinvesteringen,’ aldus voorzitter Heeren, ‘die trend moet omgebogen worden, zodat de bereikbaarheid verbetert en er minder milieuschade ontstaat.’ Heeren wijst er tevens op dat de afgelopen jaren de financiering van het openbaar vervoer geleidelijk aan gedaald is van 0,3% van het Bruto Nationaal Product (BNP) naar 0,2% van het BNP.

In zijn jaarrede pleit de voorzitter van KNV ook voor de opname van een milieujaarverslag bij de transportbedrijven. Op die manier is heel transparant te maken welke inspanningen de bedrijven op het gebied van milieumaatregelen leveren.

De KNV voorzitter maakt tijdens zijn speech ook melding van het toetreden van ProRail als lid van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

KNV: kilometerheffing vereist leiderschap Kabinet | Infrasite

KNV: kilometerheffing vereist leiderschap Kabinet

Opbrengsten ook naar openbaar vervoer voorzieningen

‘De kilometerheffing moet er snel komen. Het draagvlak is er. Hier kan en moet het kabinet leiderschap tonen.’ zegt de voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer op het KNV jaarcongres op woensdag 21 november 2007. De forse investeringen die nodig zijn in het spoor, metrolijnen, doelgroepstroken en extra parkeerruimte bij stations, kunnen mede gefinancierd worden uit de opbrengsten van de kilometerheffing. De filerijder krijgt dan namelijk de keuze om zijn auto aan de rand van de stad achter te laten.

Koninklijk Nederlands Vervoer is van mening dat het hoog tijd is voor een verandering. Geen vast jaarlijks bedrag meer voor de autobezitter, maar een variabele heffing, gebaseerd op het gebruik van het schaarse goed infrastructuur. Alleen op die manier worden de werkelijke kosten van het autogebruik zichtbaar en zullen er economische keuzes voor het openbaar vervoer gemaakt worden. Investeringen in weginfrastructuur, zoals doelgroepstroken voor het zware vervoer moeten samen gaan met gerichte uitgaven in openbaar vervoer voorzieningen. ‘Er is al jarenlang sprake van onderinvesteringen,’ aldus voorzitter Heeren, ‘die trend moet omgebogen worden, zodat de bereikbaarheid verbetert en er minder milieuschade ontstaat.’ Heeren wijst er tevens op dat de afgelopen jaren de financiering van het openbaar vervoer geleidelijk aan gedaald is van 0,3% van het Bruto Nationaal Product (BNP) naar 0,2% van het BNP.

In zijn jaarrede pleit de voorzitter van KNV ook voor de opname van een milieujaarverslag bij de transportbedrijven. Op die manier is heel transparant te maken welke inspanningen de bedrijven op het gebied van milieumaatregelen leveren.

De KNV voorzitter maakt tijdens zijn speech ook melding van het toetreden van ProRail als lid van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)