Gemeentelijk protest tegen begroting VenW

Den Haag – De regering bezuinigt op het mobiliteitsbeleid van de decentrale overheden. Daarmee schendt dit kabinet afspraken uit de Nota Mobiliteit. De bezuiniging is in strijd met het uitgangspunt van decentralisatie en is bovendien fnuikend voor de noodzakelijke groei van het openbaar vervoer.

De korting staat verder op gespannen voet met het voornemen om doelstellingen voor verkeersveiligheid aan te scherpen.

Stop bezuiniging

De VNG heeft een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om de bezuinigingen op de Brede Doeluitkering (BDU), bestemd voor het verkeer- en vervoerbeleid van provincies, gemeenten en regio’s, ongedaan te maken.

Openbaar vervoer beknot

Jaarlijks gaat een groot deel (60 à 70%) van de BDU naar het stads- en streekvervoer. Het is goed als de Tweede Kamer zich realiseert dat de korting op de BDU (300 miljoen in de periode 2008-2012) neerkomt op een forse bezuiniging op het openbaar vervoer.

Dit terwijl het kabinet wil dat het gebruik van het openbaar vervoer flink toeneemt, uit het oogpunt van het verbeteren van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en een goed leefmilieu.

Nederland mobiel?

De gemeenten, de regio’s en de provincies willen – conform afspraken uit de Nota Mobiliteit – meewerken aan mobiliteitsgroei en een goede bereikbaarheid. Bezuinigingen op het budget voor hun verkeer- en vervoerbeleid zijn daar niet mee te rijmen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Gemeentelijk protest tegen begroting VenW | Infrasite

Gemeentelijk protest tegen begroting VenW

Den Haag – De regering bezuinigt op het mobiliteitsbeleid van de decentrale overheden. Daarmee schendt dit kabinet afspraken uit de Nota Mobiliteit. De bezuiniging is in strijd met het uitgangspunt van decentralisatie en is bovendien fnuikend voor de noodzakelijke groei van het openbaar vervoer.

De korting staat verder op gespannen voet met het voornemen om doelstellingen voor verkeersveiligheid aan te scherpen.

Stop bezuiniging

De VNG heeft een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om de bezuinigingen op de Brede Doeluitkering (BDU), bestemd voor het verkeer- en vervoerbeleid van provincies, gemeenten en regio’s, ongedaan te maken.

Openbaar vervoer beknot

Jaarlijks gaat een groot deel (60 à 70%) van de BDU naar het stads- en streekvervoer. Het is goed als de Tweede Kamer zich realiseert dat de korting op de BDU (300 miljoen in de periode 2008-2012) neerkomt op een forse bezuiniging op het openbaar vervoer.

Dit terwijl het kabinet wil dat het gebruik van het openbaar vervoer flink toeneemt, uit het oogpunt van het verbeteren van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en een goed leefmilieu.

Nederland mobiel?

De gemeenten, de regio’s en de provincies willen – conform afspraken uit de Nota Mobiliteit – meewerken aan mobiliteitsgroei en een goede bereikbaarheid. Bezuinigingen op het budget voor hun verkeer- en vervoerbeleid zijn daar niet mee te rijmen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)