KNV positief over Actieplan Spoor

Rol regionaal openbaar vervoer is onderbelicht

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer is positief over de kabinetsplannen voor het spoor. De extra maatregelen en investeringen zijn hard nodig om de reizigersgroei van 5% te bewerkstelligen. Aanvullende maatregelen en investeringen in het regionale spoor en metronetwerken moeten de volgende stappen zijn die passen bij deze groeiambitie.

De 4,5 miljard euro die het kabinet in het spoor steekt, zijn welkom en ook heel hard nodig. Er is al jaren sprake van onderinvesteringen. Dat geldt ook voor de weginfrastructuur. De rijksbijdrage voor exploitatie van openbaar vervoer is in de afgelopen 15 jaar gedaald van 0,3% van het Bruto Nationaal Product naar 0,2% van het BNP. Het verlaagde niveau van de rijksbijdrage heeft met name de reizigers in landelijke gebieden getroffen, die daardoor in de afgelopen jaren sterk afhankelijk van hun auto’s zijn geworden.

Koninklijk Nederlands Vervoer pleit ervoor om ook flink te investeren in aantakkingen van het landelijke spoornet. Vervoeren van brede stromen passagiers van station naar station heeft alleen zin als het verdere collectieve (na)transport goed wordt georganiseerd. Hiervoor zijn extra investeringen in regionaal spoor, verlenging van metrolijnen, aanvullende openbaar vervoervoorzieningen, fietsenstallingen, doelgroepstroken en taxistandplaatsen hard nodig. “Investeringen die in de toekomst wat ons betreft mede gefinancierd kunnen worden met inkomsten uit kilometerheffing, omdat deze investeringen aan filerijders de optie geeft om de auto aan de rand van de stad achter te laten.”aldus KNV-directeur Ad Toet.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

KNV positief over Actieplan Spoor | Infrasite

KNV positief over Actieplan Spoor

Rol regionaal openbaar vervoer is onderbelicht

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer is positief over de kabinetsplannen voor het spoor. De extra maatregelen en investeringen zijn hard nodig om de reizigersgroei van 5% te bewerkstelligen. Aanvullende maatregelen en investeringen in het regionale spoor en metronetwerken moeten de volgende stappen zijn die passen bij deze groeiambitie.

De 4,5 miljard euro die het kabinet in het spoor steekt, zijn welkom en ook heel hard nodig. Er is al jaren sprake van onderinvesteringen. Dat geldt ook voor de weginfrastructuur. De rijksbijdrage voor exploitatie van openbaar vervoer is in de afgelopen 15 jaar gedaald van 0,3% van het Bruto Nationaal Product naar 0,2% van het BNP. Het verlaagde niveau van de rijksbijdrage heeft met name de reizigers in landelijke gebieden getroffen, die daardoor in de afgelopen jaren sterk afhankelijk van hun auto’s zijn geworden.

Koninklijk Nederlands Vervoer pleit ervoor om ook flink te investeren in aantakkingen van het landelijke spoornet. Vervoeren van brede stromen passagiers van station naar station heeft alleen zin als het verdere collectieve (na)transport goed wordt georganiseerd. Hiervoor zijn extra investeringen in regionaal spoor, verlenging van metrolijnen, aanvullende openbaar vervoervoorzieningen, fietsenstallingen, doelgroepstroken en taxistandplaatsen hard nodig. “Investeringen die in de toekomst wat ons betreft mede gefinancierd kunnen worden met inkomsten uit kilometerheffing, omdat deze investeringen aan filerijders de optie geeft om de auto aan de rand van de stad achter te laten.”aldus KNV-directeur Ad Toet.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)