EVO, TLN: vergeet afspraken met regio’s niet

Zoetermeer – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft maandag 19 november 2007 de Landelijke Markt en Capaciteitsanalyses (LMCA’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is onderzocht welke knelpunten worden verwacht in het wegennet tot 2020. Samen met de eerder uitgevoerde netwerkanalyses vormt de analyse de basis voor investeringsbeslissingen. Volgens EVO en TLN kan de minister prioriteiten stellen, maar mag hij daarbij niet voorbijgaan aan de uitkomsten van deze netwerkanalyses en de afspraken die eerder zijn gemaakt met de regio’s. EVO en TLN zijn positief over de aandacht voor doelgroepstroken.

Veel knelpunten uit de LMCA bevinden zich in de Randstad. Het programma Randstad Urgent is daar ook op gericht. EVO en TLN vrezen dat regionale knelpunten ondersneeuwen bij de knelpunten in de Randstad. EVO en TLN betreuren dat het bedrijfsleven niet betrokken is bij de totstandkoming van de LMCA en dringen erop aan dat zij samen met de regio’s bij de uitwerking wel aan tafel komen.

Positief is het volgens EVO en TLN dat er op korte termijn meer aandacht komt voor de doorstroming van het vrachtverkeer. In de mobiliteitsvisie worden de mogelijkheden voor doelgroepstroken en ontvlechting van doorgaand en stedelijk verkeer op ringwegen bekeken. Daardoor verbetert de doorstroming en verkleint de kans op ongevallen. Op plaatsen waar veel vrachtverkeer is, heeft dit aantoonbaar meerwaarde.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
LMCA’s: Groei vervoer groter dan verwacht (19-11-2007)

Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO

EVO, TLN: vergeet afspraken met regio’s niet | Infrasite

EVO, TLN: vergeet afspraken met regio’s niet

Zoetermeer – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft maandag 19 november 2007 de Landelijke Markt en Capaciteitsanalyses (LMCA’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is onderzocht welke knelpunten worden verwacht in het wegennet tot 2020. Samen met de eerder uitgevoerde netwerkanalyses vormt de analyse de basis voor investeringsbeslissingen. Volgens EVO en TLN kan de minister prioriteiten stellen, maar mag hij daarbij niet voorbijgaan aan de uitkomsten van deze netwerkanalyses en de afspraken die eerder zijn gemaakt met de regio’s. EVO en TLN zijn positief over de aandacht voor doelgroepstroken.

Veel knelpunten uit de LMCA bevinden zich in de Randstad. Het programma Randstad Urgent is daar ook op gericht. EVO en TLN vrezen dat regionale knelpunten ondersneeuwen bij de knelpunten in de Randstad. EVO en TLN betreuren dat het bedrijfsleven niet betrokken is bij de totstandkoming van de LMCA en dringen erop aan dat zij samen met de regio’s bij de uitwerking wel aan tafel komen.

Positief is het volgens EVO en TLN dat er op korte termijn meer aandacht komt voor de doorstroming van het vrachtverkeer. In de mobiliteitsvisie worden de mogelijkheden voor doelgroepstroken en ontvlechting van doorgaand en stedelijk verkeer op ringwegen bekeken. Daardoor verbetert de doorstroming en verkleint de kans op ongevallen. Op plaatsen waar veel vrachtverkeer is, heeft dit aantoonbaar meerwaarde.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
LMCA’s: Groei vervoer groter dan verwacht (19-11-2007)

Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO