Ondertekening overeenkomsten Brabantse kanalen

‘s-Hertogenbosch – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft 7 november 2007 twee samenwerkingsovereenkomsten getekend die de realisering van de Brabantse Kanalen een stuk dichterbij brengen. Hierdoor zal Zuid-Oost Brabant beter bereikbaar worden voor de binnenvaart. Samen met de staatssecretaris tekenden de provincie Noord-Brabant, de gemeente Sint-Michielsgestel, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas de overeenkomst om de samenwerking voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart te bevestigen. De tweede samenwerkingsovereenkomst voor de verbreding van het Wilhelminakanaal werd ondertekend door de staatssecretaris, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.

Om de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant over water te behouden en verbeteren, werkt Rijkswaterstaat samen met de regio aan het project Brabantse Kanalen. Hierbij wordt het vaarwegstelsel geschikt gemaakt voor grotere schepen waardoor de kansen voor economische ontwikkeling worden vergroot. Om dit te bereiken, worden verschillende sluizen vervangen, de Zuid-Willemsvaart rond ’s-Hertogenbosch omgelegd en het Wilhelminakanaal bij Tilburg verbreed. Het project Brabantse Kanalen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de regio.

De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij ‘s-Hertogenbosch

Het tekenen van de overeenkomst is een grote stap voorwaarts bij de omlegging van de Zuid- Willemsvaart. Het omleggen van het kanaal vergroot de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant voor de binnenvaart. Schepen hoeven dan niet meer door het smalle kanaal dwars door het centrum van ’s-Hertogenbosch te varen. Met de overeenkomst worden verschillende voorwaarden voor de omlegging verder uitgewerkt zoals het realiseren van een ecologische verbindingszone aan de oostzijde van het nieuwe kanaal, de aanleg van een nat bedrijventerrein en de overdracht van een stadsverbinding van de Zuid-Willemsvaart van Rijkswaterstaat aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Verruiming van het Wilhelminakanaal bij Tilburg

In de tweede overeenkomst die werd getekend zijn de financiële bijdragen van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en het Tilburgse bedrijfsleven voor de verruiming van het Wilhelminakanaal vastgelegd. Afgesproken is dat het ministerie €52 miljoen bijdraagt en dat de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg ieder €9,8 miljoen bijdragen. Daarnaast is in de overeenkomst beschreven wat er precies ontwikkeld gaat worden: de verbreding van het kanaal, inclusief de vervanging van twee bestaande sluizen door één nieuwe sluis. Door het tekenen van de overeenkomst kan Rijkswaterstaat beginnen met de uitvoering van dit project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat