Alleen financiering Middelburgs deel N57 rond

Op 7 november 2007 hebben minister Eurlings en gedeputeerde Poppelaars van Zeeland een afspraak gemaakt over de financiering van de N57. De regio (de provincie en de gemeente Middelburg) en Verkeer en Waterstaat stellen zich ieder garant voor 7,5 miljoen euro. extra om daarmee uitvoering van het Middelburgse deel van het project zeker te stellen.

Voor de daarna nog benodigde extra 20 miljoen euro voor uitvoering van het Veerse deel van het Tracébesluit hebben provincie en Verkeer en Waterstaat geen dekking gevonden. Hierdoor zal vooralsnog alleen het Middelburgse deel worden uitgevoerd.

Provincie en Verkeer en Waterstaat hebben afgesproken na te gaan welke korte termijn maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid op het Veerse deel van de N57 te verbeteren. Tevens is afgesproken dat over een paar jaar opnieuw bezien wordt of en zo ja, welke langetermijnmaatregelen getroffen kunnen worden. Dan zal wel een nieuwe planologische procedure gevolgd moeten worden.

Minister Eurlings heeft 2 miljoen euro toegezegd voor aansluiting van het nieuwe Middelburgse deel op de bestaande weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Alleen financiering Middelburgs deel N57 rond | Infrasite

Alleen financiering Middelburgs deel N57 rond

Op 7 november 2007 hebben minister Eurlings en gedeputeerde Poppelaars van Zeeland een afspraak gemaakt over de financiering van de N57. De regio (de provincie en de gemeente Middelburg) en Verkeer en Waterstaat stellen zich ieder garant voor 7,5 miljoen euro. extra om daarmee uitvoering van het Middelburgse deel van het project zeker te stellen.

Voor de daarna nog benodigde extra 20 miljoen euro voor uitvoering van het Veerse deel van het Tracébesluit hebben provincie en Verkeer en Waterstaat geen dekking gevonden. Hierdoor zal vooralsnog alleen het Middelburgse deel worden uitgevoerd.

Provincie en Verkeer en Waterstaat hebben afgesproken na te gaan welke korte termijn maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid op het Veerse deel van de N57 te verbeteren. Tevens is afgesproken dat over een paar jaar opnieuw bezien wordt of en zo ja, welke langetermijnmaatregelen getroffen kunnen worden. Dan zal wel een nieuwe planologische procedure gevolgd moeten worden.

Minister Eurlings heeft 2 miljoen euro toegezegd voor aansluiting van het nieuwe Middelburgse deel op de bestaande weg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat